วิธีกรอกข้อมูล และวิธีอ่านคําทํานาย

การดูดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

1. กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง

2. เวลาเกิดให้ใส่ตามที่คลอดออกมาจริง พยายามหาเวลาให้ใกล้เคียงมากที่สุด คําทํานายยิ่งตรง

3. กรณีเกิดต่างประเทศ เวลามาตรฐานไม่ต้องนําไปบวกหรือลบ กับเวลาเกิด

4. ตรวจความถูกต้อง และคลิกที่ หน้าถัดไป

วิธีกรอกข้อมูลเพื่อดูดวงชะตา

ตัวอย่างมี 2 รูป

1. คลิก เลือกเมืองเกิด

2. คลิกที่ หน้าต่อไป

ตัวอย่างเลือกเมืองเกิดเพื่อใช้ดูดวง

เก็บลิงค์ที่อยู่ในกรอบไว้ และอีก 38 ชั่วโมงจึงกลับมาอ่านคําทํานายตามลิงค์นี้

ตัวอย่างวิธีกรอกข้อมูลเก็บลิงค์ดูดวง

หลังจาก 38 ชม. นําลิงค์ไปใส่ใน Address และคลิกเพื่อเข้าไปอ่านคําทํานายดวงชะตา ดังรูปที่ 2 ด้านล่าง

ตัวอย่างคําทํานายูดวงชะตา