ถามตอบ

ดูดวงส่วนตัวดูดวงอนาคต ที่รู้ล่วงหน้าหลายเดือนหลายปี ซึ่งเหนือกว่าแบบดูดวงฟรี

อ่าน รีวิว คนที่ ดูดวง ไปจากที่นี่

การทำนายดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ถามตอบ วิธีดูดวง

1. คำทำนายเหมาะกับใคร

2. คำทำนายที่คุณได้รับนั้นจะมีทั้งดี และไม่ดีสลับกันไป ควรทำ...

3. วิธีกรอกข้อมูล โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ

4. คุณสามารถกลับมาอ่านคำทำนายภายหลัง 38 ชั่วโมง

5. ใส่ข้อมูล วัน เวลา เกิดผิด มีปัญหา วิธีแก้ไข

6. ไม่ทราบเวลาเกิด

7. ไม่ทราบเวลาเกิด และหาไม่ได้เลย

8. ผู้ที่เกิดระหว่าง 24.00น. ถึง 06.00น. หรือก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

9. เวลามาตรฐานหรือที่เรียกว่า Time Zone

10. ถ้าไม่ทราบเวลามาตรฐานหรือที่เรียกว่า Time Zone

11. การใส่ชื่อเมืองที่เกิด

12. ผู้ที่เกิดต่างประเทศซึ่งมีการใช้ Daylight Saving Time

13. ถ้าได้รับคำทำนายแล้วแต่ข้อมูลที่ใส่เข้ามาไม่ถูกต้อง

14.คำทำนายมีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

15.คุณสามารถทำนายอนาคตล่วงหน้าได้

16. ในการใส่ข้อมูลหลายๆ เดือนไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

17. คำทำนายส่วนที่ 1 ในเรื่องอนาคต

18. เมื่อได้รับคำทำนายแล้ว กรุณาสังเกตให้ดี

19. ระวังผู้แอบอ้าง

20. เข้าเว็บไม่ได้และมีข้อความ Page can not be found

21. ต้องการรับคำทำนายทางอีเมล


   คำทำนายของเราส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับคนวัยทำงาน และผู้ที่มีครอบครัว ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และต้องการประสบ ความสำเร็จในชีวิต เราจะเป็นเสมือนที่ปรึกษาที่จะบอกจังหวะชะตาชีวิต ที่สำคัญสำหรับคุณอย่างแม่นยำ ขอให้คุณเป็นคนช่าง สังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ดีแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะวิบากกรรมของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน หากมีเหตุการณ์ใด ที่เกิดขึ้นมาคล้ายคลึงกันกับที่ได้ทำนายไว้ ก็ถือได้ว่าเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว และให้คุณดูคำทำนายอันอื่นถัดไป และถ้าคุณรู้จัก ใช้คำทำนายของเราอย่างต่อเนื่องสำหรับวางแผนชีวิต คุณก็จะมีแต่ชนะกับเสมอในสงครามชีวิตของคุณเป็นส่วนใหญ่ คนเรานั้นต้องมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง พยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุด และถ้ารู้จักระมัดระวัง ในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นหรือคิดไม่ถึง โอกาสที่จะพบกับความสำเร็จก็จะมากขึ้นด้วย ในบางครั้งคนเราใกล้พบกับความสำเร็จ แต่ก็ต้องพบกับอุบัติเหตุอย่างน่าเสียดาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถป้องกันให้คุณได้คำทำนายที่คุณได้รับนั้นจะมีทั้งดีและไม่ดีสลับกันไป ในกรณีที่ทายว่าไม่ดีก็อย่าตกใจ แต่ให้มีสติอย่าประมาท รู้จัก สงบเสงี่ยมและระมัดระวังตัวเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้น เหตุการณ์ต่างๆ ก็อาจจะเกิดขึ้น แต่ก็จะเป็นไปในลักษณะเบาบาง จนไม่รู้สึกกระทบกระเทือนอะไรเลยก็เป็นได้ แต่ตรงกันข้ามถ้าหากคุณเต็มไปด้วยความประมาท ขาดการระมัดระวังตัวเอง เหตุทั้งหลายอาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ดังนั้นในช่วงเวลาที่ไม่ดี จงอย่าประมาทแต่ขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียร หมั่นศึกษา ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขให้เรียบร้อย เมื่อถึงช่วงเวลาที่ดี ก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่ แม้ในเรื่องความรัก การเงิน ฯลฯ ก็ทำในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น โดยทั่วๆ ไปคำทำนายที่ร้ายๆ มักจะเกิดขึ้นเสมอ ส่วนคำทำนาย ที่ว่าจะมีโชคนั้น มักเกิดขึ้นเป็นลาภเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นเช่นนี้เพราะกฏแห่งกรรม คือคนส่วนใหญ่ทำบุญน้อยกว่าทำบาปนั่นเอง ดังนั้นจงพยายามละเว้นจากการทำบาปทั้งปวง ถึงแม้ว่าคุณไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำบุญ ก็จงอย่าสร้างบาปกรรมเพิ่มขึ้นเลยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งวันที่ เดือน ปีคริสต์ศักราชที่เกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด และอีเมลที่ถูกต้องระวัง Drop Down List ที่คุณเลือก วันเดือนปี เวลาเกิด ฯลฯ ต้องคลิกทิ้งนอกกรอบทุกครั้ง มิฉะนั้นข้อมูลอาจมีการเลื่อนขึ้น เลื่อนลงโดยไม่ได้ตั้งใจ สำหรับเวลาเกิด หรือเวลาตกฟากนั้น ส่วนใหญ่จะมีปรากฏอยู่ในสูติบัตร แต่ถ้าไม่มีและคุณเกิดที่โรงพยาบาล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกสถิติ ของโรงพยาบาลที่เกิด โดยบอกชื่อมารดาและวันที่เกิด เขาสามารถค้นหาให้ได้ โดยเฉพาะตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ จะมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ดีมาก แต่ถ้าหากไม่สามารถสอบถามที่โรงพยาบาล ให้สอบถามจากผู้ใหญ่ที่ทราบเช่น บิดา มารดา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น เมื่อได้เวลาเกิดแล้วให้กรอกไปตามนั้นโดยไม่ต้องนำไปบวก หรือลบ กับเวลามาตรฐาน สำหรับเวลามาตรฐานของคนที่เกิดในประเทศไทยใช้ +7.00 ชั่วโมง ทั้งประเทศ และสำหรับผู้ที่เกิดในต่างประเทศสามารถเลือกดูได้จากตัวช่วย โดยเทียบจากเมืองที่ใช้เวลาแบบเดียวกัน ส่วนในการใส่จังหวัดที่เกิด สามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และต้องไปยืนยันเมืองที่เกิดอีกครั้งในหน้าถัดไปทุกครั้ง หากไม่มีการยืนยั้น คุณจะไม่ได้รับคำทำนาย ในกรณีที่ไม่พบจังหวัดที่เกิด ให้คุณพิมพ์ชื่อจังหวัดที่เกิดโดยใช้ความยาวเพียงครึ่งเดียว เช่น สมุทรสาคร ก็พิมพ์เพียง สมุทร ก็พอ และเลือกเมืองให้ถูกต้องอีกครั้งในหน้าต่อไป คุณสามารถย้อนกลับเข้ามารับการบริการดูดวงได้ เพื่อดูดวงอนาคตข้างหน้า โดยสามารถดูดวงล่วงหน้าได้ แต่ต้องเข้ามากรอกข้อมูลเองทุกครั้งครับ และหากคุณเกิดต่างประเทศให้ไปเลือกกรอกข้อมูลที่หน้า ดูดวงคนเกิดต่างประเทศ ซึ่งจะมีหลายภาษาให้เลือกกรอก และเลือกเมืองที่เกิดในต่างประเทศได้คุณสามารถกลับมาอ่านคำทำนายภายหลังกรอกข้อมูลผ่านไปแล้ว 38 ชั่วโมง โดยก๊อปปี๊เก็บลิงค์ (อย่าใช้วิธีจด เพราะอาจผิดพลาด) ซึ่งปรากฎในหน้าสุดท้ายขณะกรอกข้อมูล เพื่อนำไปอ่านข้อมูลภายหลัง 38 ชั่วโมงนับจากกรอกข้อมูลเสร็จ ดังตัวอย่างนี้ หากเข้าไม่ได้ให้ลอง Refresh ประมาณ 1 -2 ครั้ง และคำทำนายจะเข้ามาดูได้แค่ 5 วันเท่านั้น หากเลย 5 วันไปแล้วคำทำนายจะถูกลบทิ้ง วิธีแก้คือ เริ่มต้นใส่ข้อมูลเข้ามาใหม่ หากคุณกรอกข้อมูลเพื่อรับคำทำนายหลายเดือน คุณต้องเก็บลิงค์ไว้ทุกอัน เพราะลิงค์จะไม่ซ้ำกันเลย และคุณสามารถดูคำทำนายย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1992 และทำนายอนาคตล่วงหน้าได้

ใส่ข้อมูล วัน เวลา เกิดผิด มีปัญหา วิธีแก้ไข หากคุณใส่ข้อมูลผิดคุณสามารถ ใส่เข้ามาใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งให้ผมทราบ

ไม่ทราบเวลาเกิด จะมีปัญหากับคำทำนาย เพราะหากคุณใส่เวลาเกิดผิดไปเพียง 4 นาที องศาของลัคนาของคุณก็จะผิดไปประมาณ 1 องศา ซึ่งเวลาเกิดไม่ควรคลาดเคลื่อนเกิน 15 นาที หากมีความคลาดเคลื่อนของเวลาเกิดมาก คำทำนายก็จะคลาดเคลื่อนไปด้วย ทุกๆ 1 นาที ที่เวลาเกิดคลาดเคลื่อนไป โอกาสที่จะทำนายผิดเฉลี่ยประมาณ 0.83 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเพื่อความแม่นยำ เวลาเกิดต้องแน่นอนด้วย โดยเวลาเกิดไม่ต้องนำไปบวก หรือลบกับเวลามาตรฐาน ให้ใส่เวลาเกิดตามที่เกิดจริงเท่านั้น ขอให้ตรวจสอบเวลาเกิดให้แน่นอนจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น สูติบัตร ญาติผู้ใหญ่ จากโรงพยาบาลที่เกิด โดยมากจะอยู่กับแผนกสถิติ หรือทะเบียนประวัติ โดยเฉพาะ โรงพยาบาลใหญ่ๆ เช่น ศิริราช จุฬา จะเก็บประวัติย้อนหลังไว้ดีมาก เพียงบอกชื่อมารดา และวันที่คลอด ก็สามารถทราบเวลาเกิดที่แน่นอนได้ไม่ทราบเวลาเกิด และหาไม่ได้เลย ขอให้ใช้วิธีทดลองโดยใส่เวลาเกิดเข้ามาแบบเดาให้ใกล้ที่สุด และเปลี่ยนเวลาเกิดไปเรื่อยๆ หลายๆ เวลา ในช่วงวันที่คุณเกิดนั้น หรือใส่เข้ามาหลายๆ ครั้งให้ห่างกันช่วงละ 15 นาที และพิจารณาจากคำทำนาย โดยเฉพาะคำทำนายในส่วนที่ 1 ในแต่ละเดือน โดยทำนายย้อนหลัง ในเหตุการณ์ที่คุณจำวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ในชีวิตได้แน่นอน ค่อยๆ พิจารณาหาว่า ช่วงเวลากี่โมง กี่นาที ที่จะได้คำทำนายใกล้เคียงที่สุด และหลังจากนั้นก็ค่อยๆ ปรับเวลาเกิดให้ แม่นยำยิ่งขึ้นโดยวิธีดังกล่าว ด้วยการลดหรือเพิ่มเวลาครั้งละ 5 นาที ในไม่ช้าคุณก็จะได้เวลาเกิดที่ใกล้เคียงแน่นอน และสามารถนำไปใช้ทำนายอนาคตได้ผู้ที่เกิดระหว่าง 24.00น. ถึง 06.00น. หรือก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ให้ใส่วันที่ ตามที่คลอด ณ.โรงพบาบาล โดยถือว่า เปลี่ยนไปขึ้นวันที่ใหม่แล้วตามแบบสากล เพราะเว็บไซต์นี้เป็น โหราศาสตร์ ที่สามารถใช้ทำนายเหตุการณ์ได้ทั่วโลก และเรามีชาวต่างชาติมาใช้บริการด้วย จึงต้องจัดทำเวลาเกิดเป็นแบบสากลนิยมเวลามาตรฐานหรือที่เรียกว่า Time Zone นั้นประเทศไทยใช้ +7.00 ชั่วโมงทั้งประเทศ เพราะเวลาที่เมืองไทยจะเร็วกว่าเมืองกรีนิช ที่ประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง ดังนั้นก็ให้คลิกเลือก +7.00 ทั้งประเทศไทย แต่ถ้าเป็นที่ New York เวลาจะช้ากว่า กรีนิช 5 ชั่วโมง ดังนั้นให้คลิกเลือกใส่เครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าคือ-5.00 ชั่วโมง ดูคลิบวิดีโอ และตารางเวลามาตรฐาน คลิกที่นี่ถ้าไม่ทราบเวลามาตรฐานหรือที่เรียกว่า Time Zoneให้คลิกที่ ตัวช่วยค้นหาเวลามาตราฐานของเมืองที่เกิด ขณะใส่ข้อมูลการใส่ชื่อเมืองที่เกิด พิมพ์ชื่อเมืองเกิดสั้นๆ จะหาง่ายกว่าให้ความยาวเพียง ครึ่งเดียว อย่างมากไม่เกิน 5-6 ตัวอักษรแรก โดยสามารถเลือกใส่ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แล้วเลือกให้ถูกต้องอีกครั้งในหน้าถัดไป ตัวอย่างการใส่ชื่อเมืองเกิด เช่น กรุงเทพ พิมพ์สั้นๆแค่ กรุ ก็ได้ถ้าไม่มีชื่อหน้าที่คล้ายกัน ในหน้าถัดไปจะมีชื่อขึ้นมาให้เลือกเพียงชื่อเดียว หรือตัวอย่างเช่น สมุทรสาคร หากพิพม์เข้าไปว่า สมุ ก็จะมีชื่อเมืองในหน้าถัดไปให้เลือกหลายเมืองที่ขึ้นต้นด้วย สมุ ทั้งหมดเช่น สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร คุณก็คลิกเลือกอีกครั้งให้ถูกต้อง ก่อนที่จะคลิก เพื่อไป หน้าต่อไป ง่ายๆ แค่นี้เองครับผู้ที่เกิดต่างประเทศซึ่งมีการใช้ Daylight Saving Time หรือ Summer Time ก็ต้องเลือกให้ถูกต้องด้วย หากคุณไม่แน่ใจให้คลิกที่ ตัวช่วยค้นหาเวลามาตราฐานของเมืองที่เกิด แล้วเลือกเมืองที่ใช้เวลาอันเดียวกัน หรืออีเมล มาถามผมครับถ้าได้รับคำทำนายแล้วแต่ข้อมูลที่ใส่เข้ามาไม่ถูกต้อง เช่นวัน เดือน ปี เวลาเกิดผิดพลาด ขอให้ใส่ข้อมูลเข้ามาใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องลังเลหรืออีเมลมาบอกผม และให้ระวังการใช้เม้าส์ด้วย โดยเฉพาะที่เป็นลูกล้อ เพราะอาจทำให้ข้อมูลเลื่อนไปได้โดยไม่ได้ตั้งใจ ต้องคลิกทิ้งนอกกรอบทุกครั้ง และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะไปคลิก หน้าต่อไปคำทำนายมีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้าหากคุณเลือกภาษาผิด หรืออ่านไม่ได้ เป็นอักษรแปลกๆ คุณสามารถเข้ามาใส่ข้อมูลใหม่ และเลือก ภาษาให้ถูกต้องด้วยตนเองได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผมทราบ

คุณสามารถทำนายอนาคตล่วงหน้าได้ และเมื่อหมดแล้วคุณสามารถย้อน กลับมาใช้บริการฟรีได้ทุกวันตลอดไป โดยมากรอกข้อมูลเอง ส่วนการทำนายย้อนหลังไปในอดีตจะต้องการกี่เดือนก็ได้ไม่จำกัด โดยเริ่มตั้งแต่ปี 1992 และคุณควรที่จะดูดวงย้อนหลังหลายๆ เดือน เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจในคำทำนาย โดยเฉพาะหากคุณจำวันที่ ที่เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างแม่นยำ ขอให้ลองพิสูจน์ความแม่นยำ

ในการใส่ข้อมูลหลายๆ เดือนไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลซ้ำ เพียงแต่คุณคลิกปุ่ม Back ของ Internet Browser ย้อนกลับไปเลือกเดือนอื่นๆ ได้เลยคำทำนายส่วนที่ 1 ในเรื่องอนาคต ที่ดีบางอย่างคุณต้องกระทำให้เกิดขึ้นด้วย ไม่ใช่ว่าจะรอราชรถมาเกย และในทำนองกลับกันในส่วนของคำทำนายที่ไม่ดี หากคุณประมาทมักจะเกิดความรุนแรงตามที่ทำนาย แต่ถ้าคุณระมัดระวังตัวดี เหตุการณ์ต่างๆ จะไม่รุนแรงตามที่ทำนาย เช่นทำนายว่า เกิดอุบัติเหตุรุนแรง เหตุการณ์จริงอาจเกิดขึ้นเพียง ข้าวของแตกหัก เสียหาย หรือต้องมีการซ่อมแซมรถยนต์ ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ แต่หากประมาทไม่ระมัดระวังตัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะรุนแรงดังคำทำนายเป็นต้น ความแม่นยำของคำทำนายอนาคตในส่วนที่ 1 นี้มีไม่ต่ำกว่า 80 % โดยพิจารณาในแต่ละช่วงเวลาถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ก็ให้พิจารณาดูคำทำนายที่เหลือ เช่น วันที่ 1- 5 ทำนายว่าจะมีลาภหรือมีการเดินทางไกล ซึ่งการมีลาภส่วนใหญ่จะมีเพียงครั้งเดียวไม่ใช่จะมีทุกวัน หรือการเดินทางไกล ก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางทุกวันโดยไม่ได้หยุด เพียงแต่ว่าในช่วงนั้นจะเกิดมีลาภ หรือเดินทางไกลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่สำหรับคำทำนายในเรื่องตรงกันข้ามต้องระวังต่างกัน เช่นทำนายว่า วันที่ 1- 5 จะเจ็บป่วยหรือเสียทรัพย์ ถ้าหากประมาทขาดการระวังตัวอาจป่วยตลอดทุกวันตั้งแต่วันที่ 1- 5 และมีเรื่องให้เสียทรัพย์เกือบทุกวันที่ทำนาย

เมื่อได้รับคำทำนายแล้ว กรุณาสังเกตให้ดี แม้เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย และตรวจสอบกับประสบการณ์ของตัวคุณแล้ว เขียนลงใน เว็บบอร์ดหรือ เขียนรีวิวเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการดูดวง ให้ผมและคนอื่นๆ ทราบบ้าง ทั้งอดีต อนาคต ที่ผมทำนาย เพื่อที่คนอื่นๆ จะได้มีความเข้าใจในคำทำนาย เพราะวิชานี้เป็นสถิติ การตีความต่างๆ จึงเป็นศิลปอย่างหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างมาก รวมทั้งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะมีประโยชน์

เข้าเว็บไม่ได้ และมีข้อความเตือน Page can not be found แสดงว่าหน้านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ไปแล้ว ให้ลบ Book mark ของหน้านั้นใน Add to Favorite ทิ้ง และเริ่มเข้าเว็บใหม่จาก http://www.fortunestars.com ครับ

คลิกเพื่อดูดวงฟรีทางอีเมล แต่คำทำนายมักไปอยู่ในกล่อง Spam เมลล์ เนื่องจากมีการส่งมากเกินไป เลยถูกมองว่าเป็นสแปมเมลล์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย เพราะทางเว็บต้องป้องกันข้อกล่าวหาการเป็น Spam จาก search engine

ขอให้ระวังผู้แอบอ้าง เพราะในปัจจุบันผมไม่ได้รับดูดวง หรือมีสำนักงานเพื่อดูดวงให้ใครที่ไหน นอกจากผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fortunestars.com นี้เท่านั้น รวมทั้งไม่เคยไปบรรยายที่ไหนด้วย

ประวัติย่อ น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล

ผู้ผ่านการสอบวิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2519 (รุ่นแรก)

วุฒิบัตรแสดงว่าสำเร็จการศึกษา วิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526

วุฒิบัตรแสดงว่าสำเร็จการศึกษา วิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 2 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526 วันเดียวกันผมรับ 2 วุุฒิบัตรครับ

คลิกที่รูปบนถ้าต้องการดูภาพขยาย