ตั้งชื่อ

คําทํานายที่นี่สามารถนําไปใช้งานได้จริง รับประกันความแม่นยําไม่ต่ํากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเข้าไปทดลองได้ที่ เมนูดูดวงฟรี

ดูดวงส่วนตัวดูดวงอนาคต ที่รู้ล่วงหน้าหลายเดือนหลายปี ซึ่งเหนือกว่าแบบดูดวงฟรี

การทํานายการตั้งชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ตั้งชื่อ

ตั้งชื่อ 300 บาท ผมจะกําหนดอักษรที่ดีให้ และคุณคิดหาชื่อตามใจชอบ เมื่อได้ชื่อที่ต้องการแล้วแจ้งมาให้ผมตรวจสอบความถูกต้อง วิธีนี้ดีกว่าการเลือกชื่อให้คุณ เพราะจะได้ชื่อที่ดีถูกใจ หรือจะให้ผมเป็นคนตั้งชื่อก็ยินดีครับ

วิธีตั้งชื่อเพื่อเสริมดวง

ก่อนอื่นต้องใช้ วันเดือน ปี เวลาเกิด และจังหวัดที่เกิด เพื่อคํานวณหาจุดเด่น และจุดด้อย สําหรับกําหนดกลุ่มตัวอักษรจากทักษา

เมื่อได้ตัวอักษรแล้ว คุณสามารถหาชื่อได้จากเว็บไซต์ต่างๆ และให้เลือกความหมายของชื่อที่เป็นมงคลเท่านั้น

มีหลักเพิ่มเติมอีกว่าชื่อของ เทวดา พระพรหม นางฟ้า เทพเจ้า หรือหัวใจคาถา ต่างๆ จะไม่นิยมมาตั้งเป็นชื่อ เพราะถือว่าเป็นชื่อที่ต้องห้าม ใช้ได้เฉพาะตัวเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้เข้าใจ คล้ายกับว่าชื่อนั้น ถูกจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้ว ห้ามใช้ซ้ํานั่นเอง

การตั้งชื่อโดยใช้เลขศาสตร์ เป็นการนําวิธีการเข้ามาเผยแพร่จากต่างประเทศ โดยมีการกําหนดค่าของตัวเลขซึ่งอ้างอิงให้ตรงกับอักษร แล้วนําผลรวมที่ได้มาตีความ

หลักการเลขศาสตร์นี้คิดค้นเพิ่มเติมจากโหราศาสตร์ ดังนั้นก่อนใช้ต้องตรวจสอบ ไม่ให้ขัดแย้งกับหลักการทางโหราศาสตร์

ความหมายของทักษา

บริวาร หมายถึงมีบารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ

อายุ หมายถึง อายุขัย

เดช หมายถึง อํานาจ อิทธิพล

ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นศิริมงคล

มูลละ หมายถึง ทรัพย์สมบัติ มรดก

อุตสาหะ หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุความสําเร็จ

มนตรี หมายถึง ผู้อุปการะ ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้คําปรึกษา

กาลกิณี หมายถึง สิ่งที่เป็นอัปมงคล เป็นเสนียดจัญไร สิ่งไม่ดีที่นําความทุกข์มาให้

โดยที่ภูมิพยากรณ์ในแต่ละวันเป็นดังนี้

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มี อาทิตย์เป็นบริวาร จันทร์เป็นอายุ อังคารเป็นเดช พุธเป็นศรี เสาร์เป็นมูลละ พฤหัสเป็นอุตสาหะ ราหูเป็นมนตรี ศุกร์เป็นกาลกิณี

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ มี จันทร์เป็นบริวาร อังคารเป็นอายุ พุธเป็นเดช เสาร์เป็นศรี พฤหัสเป็นมูลละ ราหูเป็นอุตสาหะ ศุกร์เป็นมนตรี อาทิตย์เป็นกาลกิณี

ผู้ที่เกิดวันอังคาร มี อังคารเป็นบริวาร พุธเป็นอายุ เสาร์เป็นเดช พฤหัสเป็นศรี ราหูเป็นมูลละ ศุกร์เป็นอุตสาหะ อาทิตย์เป็นมนตรี จันทร์เป็นกาลกิณี

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน มี พุธเป็นบริวาร เสาร์เป็นอายุ พฤหัสเป็นเดช ราหูเป็นศรี ศุกร์เป็นมูลละ อาทิตย์เป็นอุตสาหะ จันทร์เป็นมนตรี อาทิตย์เป็นกาลกิณี

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน(ราหู) มี ราหูเป็นบริวาร ศุกร์เป็นอายุ อาทิตย์เป็นเดช จันทร์เป็นศรี อังคารเป็นมูลละ พุธเป็นอุตสาหะ เสาร์เป็นมนตรี พฤหัสเป็นกาลกิณี

ผู้ที่เกิดวันพฤหัส มี พฤหัสเป็นบริวาร ราหูเป็นอายุ ศุกร์เป็นเดช อาทิตย์เป็นศรี จันทร์เป็นมูลละ อังคารเป็นอุตสาหะ พุธเป็นมนตรี เสาร์เป็นกาลกิณี

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ มี ศุกร์เป็นบริวาร อาทิตย์เป็นอายุ จันทร์เป็นเดช อังคารเป็นศรี พุธเป็นมูลละ เสาร์เป็นอุตสาหะ พฤหัสเป็นมนตรี ราหูเป็นกาลกิณี

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ มี เสาร์เป็นบริวาร พฤหัสเป็นอายุ ราหูเป็นเดช ศุกร์เป็นศรี อาทิตย์เป็นมูลละ จันทร์เป็นอุตสาหะ อังคารเป็นมนตรี พุธเป็นกาลกิณี

และอักษรที่ประจําปูมทักษาพยากรณ์มีดังนี้

อาทิตย์ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

จันทร์ ก ข ค ฆ ง

อังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ

พุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

เสาร์ ด ต ถ ท ธ น

พฤหัส บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ราหู ย ร ล ว

ศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อํ

ขั้นต่อไปให้นับเรียงลําดับพี่น้องที่เกิดตามกันมาในเพศเดียวกัน เช่นมีพี่น้อง 5 คน และเป็นบุตรคนที่ 4 แต่ก่อนหน้านี้ มีพี่สาว 2 คน เมื่อนับเรียงเฉพาะเพศชายก็จะได้ว่าเป็น บุตรชายลําดับที่สองเป็นต้น จะเปรียบเสมือนคล้ายกับคนเกิดวันจันทร์ด้วย เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระจันทร์

ในการเรียงลําดับที่เกิดตามเพศให้จัดเรียงดังนี้

ลําดับที่ 1 เปรียบเหมือนเกิดวันอาทิตย์

ลําดับที่ 2 เปรียบเหมือนเกิดวันจันทร์

ลําดับที่ 3 เปรียบเหมือนเกิดวันอังคาร

ลําดับที่ 4 เปรียบเหมือนเกิดวันพุธ

ลําดับที่ 5 เปรียบเหมือนเกิดวันเสาร์

ลําดับที่ 6 เปรียบเหมือนเกิดวันพฤหัส

ลําดับที่ 7 เปรียบเหมือนเกิดวันราหู

ลําดับที่ 8 เปรียบเหมือนเกิดวันศุกร์

หากครบ 8 แล้วให้วนไปตั้งต้นที่ 1 ใหม่ และอักษรที่เป็น บริวาร อายุ เดช ศรี มูลละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ก็ดูได้จากด้านบน เช่นเดียวกับคนที่เกิดในวันนั้น

จากนี้ไปจะอาศัยกฎเกณฑ์เช่น

1. พิจารณาดาวให้คุณให้โทษจากดวงชะตา เพื่อกําหนดอักษรที่จะแก้ไขดวงชะตา หรืออักษรที่จะใช้เสริมดวงชะตา

2. สําหรับผู้ชาย และดวงชะตาธรรมดาให้ใช้อักษรที่เป็น เดช หรือ บริวาร ตามวันเกิดขึ้นต้น และต้องออกเสียงด้วย

3. ส่วนผู้หญิง และดวงชะตาธรรมดาให้ใช้อักษรที่เป็น ศรี หรือ บริวาร ตามวันเกิดขึ้นต้น และต้องออกเสียงด้วย

4. ให้งดเว้นอักษรที่เป็น กาลกิณี ตามวันเกิด มาใส่ไว้ในชื่อโดยเด็ดขาด

5. ให้งดเว้นอักษรที่เป็น กาลกิณี ตามลําดับเพศที่เกิด มาใส่ไว้ในชื่อโดยเด็ดขาด

6. ยังมีกฏเกณฑ์อื่นๆ อีกมากที่ไม่สามารถกล่าวได้หมดในที่นี้

สําหรับค่าตัวเลขที่ใช้เทียบกับอักษร ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ มีดังนี้

เลข 1 ก ด ถ ท ภ า ํา ฤ ฤา สระอุ ไม้เอก

เลข 2 ข ช ง บ ป สระเอ สระอู สระแอ ไม้โท

เลข 3 ฆ ต ฑ ฒ ไม้จัตวา

เลข 4 ค ธ ญ ร ษ สระอะ สระอิ สระโอ ไม้หันอากาศ

เลข 5 ฉ ฌ ณ น ม ห ฎ ฮ ฬ สระอึ

เลข 6 จ ล ว อ สระใอ

เลข 7 ซ ศ ส ไม้ตรี สระอี สระอือ

เลข 8 ผ ฝ พ ฟ ย ไม้ไต่คู้ ( ็)

เลข 9 ฏ ฐ สระไอ การันต์

เลข 1 A I J Q Y

เลข 2 B K R

เลข 3 C G L S

เลข 4 D M T

เลข 5 E H N X

เลข 6 U V W

เลข 7 O Z

เลข 8 F P

เลข 9 ไม่มีตัวอักษร

ตัวอย่างชื่อวโรตม์ พันทะวงศ์ แทนค่าชื่อ 6+4+4+3+5+9 = 31 สกุล 8+4+5+1+4+6+2+7+9 = 46

เมื่อนําชื่อ และนามสกุลมารวมกันได้เท่ากับ 31+46 = 77

จากนั้นจึงนําเลข 7+7 มาบวกกันได้เท่ากับ 15

และยังสามารถเอาตัวเลข 1+5 มาบวกกันได้อีกเพื่อให้เหลือเพียงหลักเดียวได้เท่ากับ 6

ในการทํานายจะใช้ตัวเลข 31, 77, 15 และ 6 มาใช้อ่านคําทํานาย และการดําเนินชีวิต เช่น หากพอใจในการดําเนินชีวิตตามคําทํานายของเลข 77, 15 และ 6 ก็ให้ใช้ลายเซ็นที่มีทั้งชื่อและนามสกุลรวมกัน แต่ถ้าชอบการดําเนินชีวิตแบบคําทํานายของเลข 31 ก็เซ็นแต่ชื่อไม่ต้องใส่นามสกุล

สมมติใช้ลายเซ็นที่มีทั้งชื่อและนามสกุล ให้สังเกตความเป็นไปในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเอกสารที่ได้ลงนามไป หรือ การดําเนินงานทุกๆ วันที่ 15 หรือวันที่ 6 จะได้รับผลดีจริงหรือไม่ และการที่อยู่ในบ้านเรือน ที่มีผลรวมของเลขเป็น 15 หรือ 6 จะมีผลอย่างไร การทํางานอยู่ในสถานที่เลข 15 หรือ 6 การทํางานอยู่ตึกชั้น 15 หรือ 6 ดังนี้เป็นต้น

ทั้งนี้สิ่งสําคัญที่สุดจะต้องประกอบกับดวงชะตาว่า ตามดวงชะตานั้นดาวเคราะห์ที่แทนความหมาย 15 หรือ 6 นั้นอยู่ในสภาพอย่างไร ถ้าอยู่ในตําแหน่งที่ดี จึงจะให้ผลดีจริง แต่หากอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดี ก็ไม่อาจที่จะรับผลดีตามที่คาดหวังไว้ จะเป็นได้ก็แต่เพียงความหวังเลือนลางคลาดเคลื่อนไปมาเท่านั้น

สรุปได้ว่า การดูดวงที่แม่นยําจึงเปรียบเสมือนบันไดขั้นแรก ของการตั้งชื่อ ก่อนที่จะนําไปสู่เลขศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นถัดมา เอาไว้ให้สังเกตผลของดวงชะตานั่นเอง

อ่าน รีวิว คนที่ ดูดวง ไปจากที่นี่