วันทาน้ํามัน

สมัยโบราณนิยมอาบน้ําว่าน ทาน้ํามัน สมัยนี้ยังมีนวดด้วยน้ํามัน

ดูดวงส่วนตัวดูดวงอนาคต ที่รู้ล่วงหน้าหลายเดือนหลายปี ซึ่งเหนือกว่าแบบดูดวงฟรี

การทํานายวันทาน้ํามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ดูดวงวันทาน้ํามัน

วันอาทิตย์ จะเสียโฉม

วันจันทร์ เจริญรูปงาม

วันอังคาร จะพลัดพรากจากที่อยู่

วันพุธ มีสิริสวัสดี

วันพฤหัส มีโชคดี

วันศุกร์ จะเสียทรัพย์สินเงินทอง

วันเสาร์ สรรพประสิทธิ์ ดีแล

อ่าน รีวิว คนที่ ดูดวง ไปจากที่นี่