ผมสมัยนั้นชื่อ นนอ.ภาณุวัฒน์ ไวทยกุล ขณะกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 3 ได้ผ่านการสอบวิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2519 (รุ่นแรก)

รูปขวาสุดแถวบน

วุฒิบัตรแสดงว่าสำเร็จการศึกษา วิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526

วุฒิบัตรแสดงว่าสำเร็จการศึกษา วิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 2 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526 วันเดียวกันผมรับ 2 วุุฒิบัตรครับ

ผู้ผ่านการสอบวิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2519 (รุ่นแรก)

อ่าน รีวิว คนที่ ดูดวง ไปจากที่นี่

แอพดูดวง