เมื่อเครื่องหมาย DBD ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างนี้

ให้คุณคลิกที่ DBD เพื่อตรวจสอบการรับรองเว็บไซต์ จากกระทรวงพาณิชย์