เว็บไซต์นี้ได้แจ้งการเป็น ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered 
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรุณารอแป๊บ เมื่อเครื่องหมาย DBD ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างนี้

ให้คุณคลิกที่ DBD เพื่อตรวจสอบการรับรองเว็บไซต์ จากกระทรวงพาณิชย์

หากเครื่องหมาย DBD ขึ้นแสดงช้า ใช้เวลาเกิน 1 นาที หรือขึ้นผิดปกติ กรุณาแจ้งให้เว็บมาสเตอร์ทราบด้วยนะครับ