ทำนายวันเกิด

ทํานายลักษณะดวงชะตาตามวันเกิด

ดูดวงอนาคตแม่นดูดวงอนาคตแม่นๆ แบบหลายเดือนหลายปี ดีกว่าแบบดูดวงฟรี

** การทำนายวันเกิด เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

ทำนายวันเกิด

คำทำนายคนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์ เป็นคนมีน้ำใจ ซื่อตรง ฉลาดในการพูด รักษาคําพูด รักคนง่าย เชื่อคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนง่ายและเร็ว คนที่รักนั้นมักมีเหตุเป็นไปให้พลัดพรากกัน แต่ก็พยายามกลับคืนมาภายหลัง โกรธง่าย ใจแข็ง สร้างบุญคุณกับใครไม่ขึ้นเปรียบเหมือนไฟตกน้ำ ในชีวิตจะมีเรื่องถูกฟ้องร้องให้เดือดร้อน 2-3 ครั้ง ในวัยต้นไม่ค่อยมีทรัพย์สินแต่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจะค่อยๆ มีเพิ่มพูนขึ้น ต้องพลัดพรากจากที่อยู่เกิดที่นี่ไปได้ดีที่อื่น เป็นคนมีเสน่ห์ และเด่นเพราะมีความรอบรู้ดี อายุ 21 มีเรื่องทุกข์ใจเศร้าโศก อายุ 25 มีเรื่องให้โกรธแค้นขุ่นเคืองใจ อายุ 26, 27 ระวังการผิดพลาดพลั้งเพราะปากเป็นเหตุ เผลอพูดผิดไปทําให้เกิดเรื่อง พ้นจากนี้ไปฐานะจะดีขึ้นเรื่อยๆ คนเกิดวันอาทิตย์ถ้ามีแผลเป็น ไฝ หรือปานบริเวณไหล่ ให้ไปสร้างบ้านหรือมีห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีทรัพย์ ทิศใต้ของบ้านให้ปลูกดอกไม้หอมที่ชื่อเป็นมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีไว้กราบไหว้บูชา ทิศตะวันออกให้มีบ่อน้ำหรือแม่น้ำลําคลอง ทิศตะวันออกเฉียงใต้เก็บข้าวปลาอาหาร ทิศเหนือเป็นที่อยู่ของบ่าวไพร่และสัตว์เลี้ยง ทิศตะวันตกเฉียงใต้เก็บของมีคมและอาวุธ ทิศตะวันตกเป็นครัวหรือเตาไฟ ถ้าทําดังนี้จะได้เลื่อนยศศักดิ์เร็วคนอื่นตามไม่ทัน

คำทำนายคนเกิดวันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์ คนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องพยายามอยากมาเป็นญาติพี่น้องเรา ส่วนญาติพี่น้องเราพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เลย แต่กลับมาพึ่งพิงเรา มักได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของคนอื่น เป็นคนไม่เกรงกลัวใคร ปากอ่อนใจแข็ง เวลาโกรธข้างในใจรุนแรง และปากร้าย โกรธเร็วหายเร็ว มีความทะเยอทะยานสูง มีศัตรูมาก ชอบคบคนที่สูงศักดิ์ ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่หรือไม่ค่อยได้รับความอุปถัมภ์ ในชีวิตจะมีแผลใหญ่ๆ หรือโดนของร้อนๆ ลวกเอา ชีวิตต้องพบกับความลําบากก่อนจึงจะสบายในภายหลัง ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองดี อายุ 15 ปีหากคบคนพาลจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ รู้จักหาทรัพย์แต่เมื่อได้มาก็หมดไป อายุ 23 ปีจะเริ่มมีทรัพย์สมบัติมาก ตั้งแต่อายุ 30 ปีเป็นต้นไปจะมีเคราะห์ร้ายจากเล่ห์เหลี่ยมของคนอื่น เมื่อถึงอายุ 50 ปีเป็นต้นไปจะพบกับความสุข ความเจริญรุ่งเรือง อย่างที่ตนเคยตั้งใจหวังไว้ คนเกิดวันจันทร์ให้มีวัดหรือตั้งที่บูชาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางทิศตะวันออก หรือทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้มีสระบ่อหรือแม่น้ำลําธาร ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสวนดอกไม้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ให้เป็นที่อยู่ของบ่าวไพร่และสัตว์เลี้ยง ทิศเหนือเก็บข้าวปลาอาหาร ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตั้งเตาไฟหุงข้าว

คำทำนายคนเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร จิตใจกล้าหาญ ที่ใบหน้าจะมีตําหนิแผลเป็น ฝี ไฝ ปาน มีเพื่อนฝูงมาก ชอบอาสาออกหน้าในการต่อสู้แข่งขัน โกรธง่าย ได้ดีเพราะตนเอง มีความพยายามไม่ย่อท้อ ขยันขันแข็งนานๆ ไปจะดี เกิดที่นี่ไปได้ดีที่อื่น ในชีวิตจะมีช่วงที่ดีแบบเด่นๆ 2 ครั้ง และก็แย่ๆ 2 ครั้ง พ่อแม่รักและให้ความอุปถัมภ์ค้ำชู ญาติพี่น้องไม่ค่อยมาหาแบบตรงไปตรงมา แต่ชอบหลอกล่อทําให้เกิดความรําคาญเดือดร้อน ในช่วงต้นอายุเก็บทรัพย์ไม่อยู่ จะมีทรัพย์และความสุขกายสบายใจในวัยชรา อายุ 15, 25, 30, 40 ปีจะมีทุกข์ มีเรื่องเดือดร้อน หรือโรคภัยเล่นงาน คนเกิดวันอังคารทิศตะวันออกเหนือหรือตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่ไว้พระ ทิศตะวันออกให้มีสวนดอกไม้ ทิศเหนือให้มีบ่อน้ำลําธาร ทิศตะวันตกเฉียงให้เก็บข้าวปลาอาหาร ทิศตะวันตกให้เป็นที่อยู่ของบ่าวไพร่ และสัตว์เลี้ยง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไว้เก็บอาวุธ

คำทำนายคนเกิดวันพุธ

คนเกิดวันพุธ เป็นคนใจดีมาก แต่เพราะความใจดีอยู่ที่ไหนจึงไม่ค่อยมีคนเกรงใจ มีความพยายามมากเมื่อตั้งใจอะไรแล้วจะต้องพยายามทําให้สําเร็จ มีความรอบรู้ในการงานต่างๆ สร้างบุญคุณกับคนไม่ขึ้น เป็นคนกล้าพูดอย่างเปิดเผยความจริง รู้จักพินิจพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล การคบเพื่อนต่ำศักดิ์จะทําให้เดือดร้อนต่างๆ นานา ไม่ค่อยมีญาติพี่น้อง หรือมีญาติพี่น้องก็เหมือนไม่มี เพราะเป็นพวกทําอะไรมักง่ายไม่คิดให้รอบคอบ ต้องไปพึงพาอาศัยผู้อื่น หาเงินเก็บไว้เพื่อตนเอง เมื่อเติบใหญ่จะมีทรัพย์สมบัติมาก เป็นคนใจใหญ่ ในชีวิตต้องตกทุกข์ได้ยากหลายครั้งและได้ดีก็หลายหน ใจนักเลง ถ้าออกบวชผู้คนจะเคารพยําเกรง อายุ 13 ปีมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวน หาเงินมาได้ก็เก็บไว้ไม่อยู่ หรือเกิดเรื่องเกิดถ้อยความให้เดือดร้อน อายุ 58 ปีจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีเรื่องเดือดร้อน คนเกิดวันพุธทิศเหนือหรือทิศตะวันออกให้เป็นที่ไว้พระ ทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสวนดอกไม้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีครัวเตาไฟ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ให้มีบ่อน้ำลําธาร ทิศตะวันตกเก็บข้าวปลาอาหาร ทิศใต้ไว้เป็นที่เก็บอาวุธ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่อยู่บ่าวไพร่และสัตว์เลี้ยง

คำทำนายคนเกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี รูปงาม ใจดี ใจเย็น มีเสน่ห์เข้ากับคนง่าย มีสติปัญญามาก ชอบการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องต่างๆ เวลาโมโหสังเกตปากจะบ่นว่าเป็นคําๆ สร้างบุญคุณกับคนไม่ขึ้น เกิดที่นี่ไปได้ดีที่อื่นต้องโยกย้ายที่อยู่ พูดจาถูกใจคนฟัง เป็นคนมีเสน่ห์ ได้ความเดือดร้อนทุกข์ยากเพราะเพื่อนฝูงเป็นเหตุ ในชีวิตจะมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวาย 2-3 ครั้ง ในวัยต้นไม่ค่อยมีทรัพย์เมื่อเติบใหญ่จะค่อยๆ มั่นคงขึ้น เมื่อยามมีเงินมีทองมียศศักดิ์จะมีเพื่อนฝูงห้อมล้อมมาก อายุ 15 ปีจะเกิดเรื่องโศกเศร้า คนเกิดวันพฤหัสทิศเหนือกับทิศตะวันตกเหมาะที่จะเป็นที่ไว้พระ ทิศตะวันออกเป็นที่เก็บอาวุธ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีสระน้ำ เรือกสวนเอาไว้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศใต้เก็บข้าวปลาอาหาร ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่อยู่ของบ่าวไพร่และสัตว์เลี้ยง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตั้งครัวเตาไฟ

คำทำนายคนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ เป็นคนมีความทะเยอทะยาน ทรัพย์ใดที่หามาได้เร็วจะหมดไปเร็ว ในช่วงวัยต้นชีวิตค่อนข้างลําบากแทบสิ้นชีวิต แต่ในยามแก่ชราจะได้เป็นเศรษฐี เป็นคนซื่อสัตย์ ญาติมิตรและเพื่อนฝูงมักมีเรื่องเดือดร้อนมาให้ช่วยเหลือ กําพร้าบิดาหรือไม่ค่อยได้อุปถัมภ์ค้ำชูกัน ในชีวิตจะมีเรื่องเดือดร้อนหนักๆ 2 ครั้ง หลังจากนั้นแล้วจะค่อยๆ ร่ำรวยขึ้น เป็นคนจู้จี้ขี้บ่น เวลาโกรธจะโมโหร้ายไม่นึกถึงเราเขาทั้งนั้น โกรธง่ายหายเร็ว อายุ 11 ปีจะเจ็บป่วย อายุ 25 ปีจะมีญาติมิตรมากเข้ามาช่วยเหลือกิจการงาน อายุ 40 ปีเป็นช่วงเวลาดีหากแต่งงานจะได้คู่ที่รักใคร่กันมาก ตั้งแต่อายุ 60 จะมีทั้งเงินและยศศักดิ์บริบูรณ์ คนเกิดวันศุกร์ทิศตะวันตกกับทิศใต้ให้ไว้พระ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไว้น้ำดื่ม ทิศเหนือไว้อาวุธ ทิศตะวันออกไว้ข้าวปลาอาหาร ทิศตะวันออกเฉียงใต้ไว้บ่าวไพร่และสัตว์เลี้ยง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ไว้ครัวเตาไฟ

คำทำนายคนเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ เพื่อนฝูงมาก แต่เพื่อนฝูงมักมีภัย เพื่อนฝูงชอบยืมมือให้ช่วยเหลือ จิตใจกล้าหาญ ใจนักเลง คบคนที่มีใจนักเลงเป็นเพื่อน มีน้ำใจกับเพื่อนฝูง ถือดีในตัวเอง เวลาโมโหมักหุนหันพลันแล่นโกรธหนักจนอาจเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ มีเรื่องผิดใจกับพี่น้อง มีเพื่อนรักที่มีฐานะและยศศักดิ์สูง สามารถปกครองทรัพย์สมบัติได้ กับลูกและคู่ครองใจอ่อนมักยอมตาม อายุ 15 ปีเสียของรัก อายุ 20 ปีย้ายที่อยู่ อายุเข้าสู่วัยสามสิบเกิดเรื่องวิวาท พาดพิงถึงตน จักถูกริบเงินทอง อายุพ้นสามสิบจะมีสมบัติมาก คนเกิดวันเสาร์ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ให้ไว้พระ ทิศเหนือทําสวน ทิศตะวันตกมีสระน้ำลําธาร ทิศตะวันออกตั้งครัวไฟ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไว้เป็นที่เก็บอาวุธ ทิศใต้เป็นที่อยู่ของบ่าวไพร่และสัตว์เลี้ยง

 

กรุณาบอกต่อเพื่อนของท่านด้วย คลิกที่ + เพื่อดูสื่อออนไลน์ทั้งหมดครับ