เรียนดูดวง

สมัยนั้นชื่อเดิม นนอ.ภาณุวัฒน์ ไวทยกุล ขณะกําลังศึกษาอยู่โรงเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 3 ได้ผ่านการสอบวิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2519 (รุ่นแรก)

รูปขวาสุดแถวบน

วุฒิบัตรแสดงว่าสําเร็จการศึกษา วิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526

วุฒิบัตรแสดงว่าสําเร็จการศึกษา วิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 2 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526 วันเดียวกันผมรับ 2 วุุฒิบัตรครับ

ผู้ผ่านการสอบวิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2519 (รุ่นแรก)

อ่านรีวิว

แอพดูดวง