อ่าน ความคิดเห็น ทั้งหมด


เว็บไซต์ได้รับ เครื่องหมายรับรอง DBD จาก กระทรวงพาณิชย์

DBD Register

** การดูดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

เว็บบอร์ดดูดวง


พระองค์ทรงเมตตาประทานพระคาถายืดอายุ ให้สุปติฏฐิตาเทพบุตร
กาลครั้งหนึ่งมีเทพบุตรนาม สุปติฏฐิตา ทราบเหตุจากเทพบุตรนามว่า อากาสจารินี ว่าอีก 7 วันตนจะสิ้นบุญ จะต้องตายจากสวรรค์ไปเวียนว่ายตายเกิดในนรก และภพภูิมิต่างๆ

ท่านสุปติฏฐิตา จึงร้อนใจพยายามหาวิธีแก้ไข จึงเสด็จไปถามพระอินทร์

พระอินทร์ท่านก็สงสารจึงทูลให้พระพุทธองค์ทรงโปรดให้การช่วยเหลือ

พระพุทธองค์จึงตรัสเทศนา พระคาถาอุณหิสสวิชัย
จาก : น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล วันที่ เวลา : 2018-02-15 09:06:27
ไอพี : 223.24.175.15

ลบผู้โพสต์ ต้องแสดงชื่อจริง กับอีเมล และใช้ถ้อยคําที่สุภาพ เขียนถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา ข้อความจึงจะได้ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์

ข้อความ

รูป

นำรหัสนี้ zubhvr ไปใส่ด้านล่าง

ใส่รหัส

facebook twitter whatsapp