สะเดาะเคราะห์

รวมวิธีการสะเดาะเคราะห์ ที่สืบทอดมาแต่โบราณ

แนะนำดูดวงอนาคต 15 เดือน 300 บาท การันตีความแม่นเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

เว็บไซต์ได้รับ เครื่องหมายรับรอง ดูดวง อ.วรุตม์ ได้รับเครื่องหมายรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ จาก กระทรวงพาณิชย์

** สะเดาะเคราะห์ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

การดูดวงนั้น คู่กันกับการสะเดาะเคราะห์

ในการสะเดาะเคราะห์ นับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นเรื่องที่มีการเกี่ยวโยงกับจิต รวมทั้งเทพยดา ซึ่งเป็นแนวทางสะเดาะเคราะห์ และอีกแนวทางหนึ่งการระมัดระวังตัวเอง ในที่นี้จะขอกล่าวทั้ง 2 แนวทาง

แนวทางที่ 1

 1. พิธีการสวดนพเคราะห์ เพื่อบูชาเทพยดาประจําดาวนพเคราะห์ ซึ่งในการทําพิธีต้องมีเครื่องเซ่นสังเวยเทพยดา ครูบาอาจารย์ และขั้นตอนต่างๆ มาก จําเป็นที่จะต้องมีผู้รู้ คอยกํากับพิธีให้ จึงจะทําได้สําเร็จ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการทําพิธีสูงมาก ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พิธีนี้จึงมีการทํากันในวันเกิดของหมู่เจ้านายชั้นสูง หรือผู้ที่มีฐานะดี และตามวัดบางแห่งก็มีการสวดนพเคราะห์ คนที่รู้วิธีการที่ถูกต้องก็มีน้อย
 2. ใช้ยาจินดามหามณี "ดอกคราด ดอกจันทร์ เกสรบุษบัน เปราะหอม กํายาน โกฐสอ โกฐเขมา ทองน้ำประสาน เปลือกกุมชลธาร กรุงเขมาเท่ากัน สมแล้วตําบด พิมเสน ชะมด น้ำผึ้งรวงรัน กฤษณา น้ำมะนาว น้ำมะเขือขื่นคั้นผสมยาเข้าด้วยกัน บดปั้นตากกินเป็นยาวาสนา เลิศล้ำตําราในโลกแดนดิน อุปเท่ห์กล่าวไว้ ผู้ใดได้กินจะ สวัสดิโสภิน กว่าคนทั้งหลาย พัสดุเงินทองจักพูนกูนกอง กว่าโลกหญิงชาย นํามาบูชาอภิวาท์บ่วาย ระงับอันตราย ทั้งสี่กิริยา โทษหนักเท่าหนัก มาตร์แม้นประจักษ์ ถึงกาลมรณา ถ้าแม้นได้กิน ซึ่งยาวาสนา กลับน้อยถอยคลา เคลื่อนคลายหายเอย"
  ที่กล่าวมานี้เป็นตําราสําหรับปรุงยาจินดามหามณีโดยย่อ และสรรพคุณของยา ซึ่งหากใครได้กินยานี้แม้ดวงชะตามีเคราะหนักขนาดไหนก็ตาม ยาเพียง 1 เม็ดสามารถคุ้มภัยได้เจ็ดวัน แต่การจะทํายานั้นก็มีพิธีการ และขั้นตอนมาก รวมทั้งต้องมีพิธีพุทธาภิเษก เปรียบเหมือนกับการเติมพลังจิตลงไปในยาด้วย ซึ่งตํารายานี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ยาวาสนา" รวมทั้งมีการนํามาผสมผงวิเศษสร้างพระเครื่อง หรือบรรจุในพระบูชาพร้อมกับดวงชะตา และมีหลักฐานว่า ยานี้มีการปรุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้ว ผู้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในปัจจุบันก็ยังมี ผู้ประกอบยาสืบกันมา แต่ส่วนใหญ่ตัวยาจะหาได้ไม่ครบ เท่าที่ทราบปัจจุบันมีเพียง 2-3 คน ที่เคร่งครัดในการปรุงยาให้ได้ครบตามตําราจริงๆ และยานี้ใช้กินป้องกันก่อนที่ดวงจะบอกเวลาเกิดเหตุ
 3. น้ำมนต์พระปริตร ต้องเป็นน้ำมนต์ที่พระเกจิอาจารย์ที่มีสมาธิจิตเข้มขลัง เป็นผู้สวดทําน้ำมนต์ให้ในพิธี จึงจะใช้ได้ผล โดยนํามาอาบ มาดื่ม บางวัดจะสวดในโบสถ์ตลอดเข้าพรรษาเช่น วัดบวรนิเวศน์ และวัดชาวมอญ
 4. การทําบุญใส่บาตรให้เทวดาประจําดาวนพเคราะห์แต่ละองค์ อย่างน้อย 1 ครั้ง และควรทำก่อนมีเคราะห์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดวงชะตาในขณะนั้นว่า พระเคราะห์ใดกําลังให้โทษในดวงชะตา ก็จะมีการทําบุญ เพื่อขอให้เทวดาประจํานพเคราะห์ที่กําลังให้โทษนั้น งดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาไว้ ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่นิยมของชาวบ้าน เพราะค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก ซึ่งโดยทั่วไปมี หลักการทําบุญตามกําลัง และลักษณะของเทวดาประจําดาวนพเคราะห์แต่ละดวง เช่น อาทิตย์ มีกําลัง 6, พระจันทร์ มีกําลัง 15, อังคาร 8, พุธ 17, พฤหัส 19, ศุกร์ 21, เสาร์ 10, ราหู 12 และมีวิธีการเมื่อพระเคราะห์แต่ละดวงให้โทษดังนี้คือ
  1. พระอาทิตย์ ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันอาทิตย์ 6 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 6 ดอก เทียน 6 เล่ม ดอกไม้สีแดง 6 ดอก อาหารรสเผ็ดร้อน ขนมสีแดง และให้ใส่ยาธาตุน้ำแดงด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 6 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตร และทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันทีว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําพระอาทิตย์ และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวง ที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย
  2. พระจันทร์ ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันจันทร์15 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 15 ดอก เทียน 15 เล่ม ดอกไม้สีขาวหรือสีนวล 15 ดอก อาหารรสเค็ม ขนมสีขาวหรือสีนวล และให้ใส่ยาธาตุน้ำขาว ด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 15 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตร และทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันทีว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําพระจันทร์ และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวง ที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
  3. พระอังคาร ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันอังคาร 8 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 8 ดอก เทียน 8 เล่ม ดอกไม้สีแดงหรือสีชมพู 8 ดอก อาหารรสเผ็ด ขนมสีแดง และให้ใส่ยาแดงสําหรับใส่แผลสดลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 8 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตร และทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันทีว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําดาวอังคาร และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญที่ ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวง ที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
  4. พระพุธ ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันพุธ 17 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 17 ดอก เทียน 17 เล่ม ดอกไม้ที่มีสีผสมกันหลายสีในดอกเดียวกัน 17 ดอก อาหารมีหลายรสในชนิดเดียวกัน เปรี้ยว-เค็ม-หวาน-เผ็ด ขนมสีเขียว และให้ใส่ยาเขียวสําหรับแก้ไข หรือยาแก้ไอ้ลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 17 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตร และทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันทีว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําดาวพุธ และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวง ที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
  5. พระพฤหัส ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันพฤหัส 19 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 19 ดอก เทียน 19 เล่ม ดอกไม้สีเหลือง 19 ดอก อาหารรสจืด ขนมสีเหลือง และให้ใส่ยาหอม ลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่ๆมา 19 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันทีว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําดาวพฤหัส และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวง ที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
  6. พระศุกร์ ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันศุกร์ 21 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 21 ดอก เทียน 21 เล่ม ดอกไม้สีขาวหรือสีฟ้า 21 ดอก อาหารรสหวาน ขนมสีขาวหรือสีฟ้า และให้ใส่ยาแก้ไอที่มีรสหวานลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่ๆมา 21 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันทีว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําดาวศุกร์ และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวง ที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
  7. พระเสาร์ ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันเสาร์ 10 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 10 ดอก เทียน 10 เล่ม ดอกไม้สีม่วงแดง 10 ดอก อาหารรสเปรี้ยว ขนมสีม่วงแดง หรือสีน้ำตาล และให้ใส่ยาถ่ายพยาธิ หรือยาที่ใช้รักษาแผลเน่าเปื่อยลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 10 ตัว หากซื้อปลาไหลอย่าซื้อตัวใหญ่ เพราะมักจะมีเบ็ดอยู่ในคอ ให้เลือกซื้อตัวเล็กๆ เท่านิ้วก้อย ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันทีว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําดาวเสาร์ และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวง ที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
  8. พระราหู ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันพุธ 12 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 12 ดอก เทียน 12 เล่ม ดอกไม้สีม่วงแดง 12 ดอก อาหารสีดําเช่นไข่พะโล้ เป็ดพะโล้ ขนมสีม่วง หรือสีดํา และให้ใส่ยาถ่ายพยาธิ หรือยาแก้เมาคลื่นลมลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาไหล หรือปลาดุกในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 12 ตัว หากซื้อปลาไหลอย่าซื้อตัวใหญ่ เพราะมักจะมีเบ็ดอยู่ในคอ ให้เลือกซื้อตัวเล็กๆ เท่านิ้วก้อย ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันทีว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ พระราหู และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวง ที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'

ในการใช้กําลังดาวเคราะห์นั้นอาจประยุกต์ไปในแบบต่างๆ ตามความรุนแรงของเหตุการณ์ เช่น การบวชพระตามกําลังดาวเคราะห์ เช่นพระอาทิตย์บวชพระ 6 รูป เสร็จแล้ว อุทิศส่วนกศุลให้เทวดาประจําดาวอาทิตย์ กับเจ้ากรรมนายเวร เพื่อขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วยเป็นต้น ซึ่งวิธีนี้เป็นการแก้กรณีหนักที่สุดของดวงชะตา ยิ่งลูกหลานหรือคนใกล้ชิดร่วมบวชให้ด้วยยิ่งดีจะได้ผลมากขึ้น

ในบางทีก็ใช้สร้างพระประจําวันต่างๆ การหล่อพระ สร้างพระจากไม้ หิน ดิน หรือวัตถุต่างๆ ถวายวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลเช่นกัน

ถ้าหากการให้โทษที่เกิดจากเสาร์ หรือราหู ที่เกิดขึ้นในราศีธาตุดิน หรือธาตุน้ำ วิธีป้องกันดวงชะตาอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างส้วมถ่ายทุกข์ หรือสุขาถวายวัด

แต่ถ้าหากการให้โทษที่เกิดจากเสาร์ หรือราหู ที่เกิดขึ้นในราศีธาตุลม หรือธาตุไฟ ให้ร่วมสร้างเมรุเผาศพ แต่ห้ามเป็นเจ้าภาพ เป็นประธาน ห้ามเข้าไปบริหารจัดการในการก่อสร้าง ให้ร่วมทําบุญเท่านั้น เสร็จแล้วกรวดน้ำอธิษฐาน อุทิศส่วนกุศลให้ พระเสาร์ พระราหู และเจ้ากรรมนายเวร เมื่อท่านได้รับส่วนบุญกุศลนี้แล้ว ขอให้งดโทษกับดวงชะตาทั้งปวงเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งใดไป ก็ขอให้งดโทษทั้งปวงเอาไว้ด้วย

กรณีดวงเดิมมีเสาร์กุมลัคนาในราศีมีน เมื่อดาวพฤหัสเข้ามาทับ ยังมีวิธีอีกอย่างหนึ่งคือ การนําเศียรพระเก่าสีดำ มาหล่อเป็นพระองค์พระปางสมาธิขึ้นมาใหม่ ถวายวัด เพื่ออุทิศส่วนกุศล

ยังมีการแก้ดวงชะตาด้วยวิธีการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงอํานาจของดาวเคราะห์ แต่วิธีนี้ต้องระวัง เพราะหากเดินทางไปผิดทิศทาง แทนที่จะเป็นการแก้ไข กลับจะทําให้เหตุการณ์หนักรุนแรงยิ่งขึ้น ทางที่ดีต้องปรึกษานักโหราศาสตร์ อย่านึกคิดเอาเองเป็นอันขาด

นอกจากนั้นก็ยังมีบทสวดมนต์พระปริตร โดยเฉพาะจันทรปริตร สุริยปริตร และบทสวดมนต์เพื่อบูชาเทวดาประจําดาวเคราะห์ เพื่อคุ้มครองตนเองให้ปลอดภัย


แนวทางที่ 2

ใช้หลักธรรม "ความไม่ประมาท และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเผชิญหน้า กับเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้น"

 1. หากรู้ว่ากําลังจะมีปากเสียง ระยะนั้นก็ให้หลีกเลี่ยง อย่าไปต่อว่าใคร การพูดจาในระยะนั้นก็ต้องระวังการใช้คําพูดให้ดี ใครชวนทะเลาะก็พยายามพูดจาดีๆ ด้วยความสุภาพ และใจเย็น ค่อยๆ พูดผ่อนปรนปัญหาต่างๆ ลงมา
 2. หากรู้ว่ากําลังจะมีอุบัติเหตุ การเดินทางต่างๆ ก็ต้องเพิ่มความรอบคอบ ระมัดระวังให้ มากยิ่งขึ้น ตรวจเช็กสภาพยานพาหนะให้ดีก่อนเดินทาง รวมทั้งศึกษาเส้นทางคมนาคมให้ดี เพื่อที่หากมีปัญหาเกิดขึ้นมาจะได้รู้ว่า ที่ไหนมีใครช่วยได้บ้าง ในเรื่องต่างๆ สิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าประมาท เพราะหากประมาทแล้ว ความรุนแรงย่อมเกิดขึ้นเป็นทวีคูณ ตรงกันข้ามหากคุณตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ความรุนแรงต่างๆ ย่อมลดลงมาก หรือไม่เกิดขึ้นเลย
 3. หากรู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงิน ก็ต้องระมัดระวังรอบคอบในการใช้เงิน ตั้งแต่ปัญหาเรื่องการเงินยังไม่เกิดขึ้น มิใช่ว่าเกิดปัญหาแล้ว หรือเข้าไปในช่วงเวลาที่ทํานายแล้วจึงค่อยระวังการใช้เงิน เพราะที่ถูกต้องคือ ต้องเตรียมตัวเตรียมเงินสํารองจ่ายไว้ให้พอ และหากคําทํานายช่วงเวลาที่จะเกิดความยุ่งยากด้านการเงินยิ่งยาวเท่าไร ยิ่งต้องเตรียมเงินไว้แก้ปัญหาให้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทํานายจะสอนคุณเองว่า ควรจะเตรียมเงินไว้ขนาดไหน เพราะขนาดของปัญหาแต่ละคนมักไม่เท่ากัน และต่างก็มีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป
 4. หากรู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ก็ต้องใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ระมัดระวังในเรื่อง อาหารการกิน การนอนหลับพักผ่อน การออกกําลังกาย การรักษาอารมณ์ให้ปกติ ทําจิตใจให้แจ่มใส และไปหาหมอทันทีที่มีอาการเริ่มผิดปกติ
 5. ดวงเป็นการอ่านกรรมเก่า คุณสามารถแก้ไขได้ โดยพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุด ด้วยความดีงาม ด้วยความไม่ประมาท ภายในขอบเขตศีลธรรม อย่าวิตกกังวลมากเกินไป ต้องรู้จักปล่อยวาง ในเรื่องที่ผ่านมาแล้วและเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น พยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด ด้วยจิตบริสุทธิ์

ซึ่งหลักการป้องกันพร้อมกับใช้ความไม่ประมาทนี้ สามารถนําไปดัดแปลงใช้ได้กับทุกเรื่อง หลักการนี้แท้จริงแล้วก็คือ คําสอนในศาสนาพุทธ ที่ให้ทุกคน ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท กับกฎแห่งกรรม ที่ว่า ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว โดยยึดมั่นทําแต่ความดี หลีกเลี่ยงการทําความชั่วจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกลุ้มใจทีหลังนั่นเอง

ดังนั้นการดูดวง ตามหลักวิชาโหราศาสตร์นี้ จึงมีประโยชน์มาก เพราะสามารถล่วงรู้ช่วงเวลาที่ควรจะเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น ช่วยลดปัญหาต่างๆ ลง และยังรู้ช่วงเวลาที่จะสร้างความสําเร็จให้ในชีวิตนั่นเอง ยิ่งรู้อนาคตมากเท่าไร คุณยิ่งวางแผนอนาคตได้มากเท่านั้น เช่นการลงทุนระยะยาว การวางแผนอาชีพ การกู้เงินลงทุน การร่วมงานกับผู้อื่น การแต่งงาน การกู้เงินซื้อบ้าน หรือปลูกบ้าน การมีบุตร การจ้างลูกน้องเข้ามาทํางาน