เริ่มเรียนดูดวง

สมัยนั้นชื่อเดิม นนอ.ภาณุวัฒน์ ไวทยกุล ขณะกําลังศึกษาอยู่โรงเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 3 ได้ผ่านการสอบวิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2519 (รุ่นแรก)

รูปขวาสุดแถวบน

น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล

ปี 2518 เริ่มเรียนโหราศาสตร์ ที่บ้าน อ.เทพย์ สาริกบุตร และสมาคมโหราศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยเป็นนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 2 เริ่มทำนายดวงชะตาให้ผู้ใกล้ชิด

ปี 2520 สอบผ่านวิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 และ ภาค 2

ปี 2522 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ และบรรจุเป็นอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์

ปี 2526 ได้รับทุนกองทัพอากาศ และไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2529 บรรจุเป็นนายทหารคนสนิท พลอากาศเอกวีระ กิจจาทร และอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ

ปี 2531 ลาออกจากจากราชการ เพื่อติดตาม พลอากาศเอก วีระ กิจจาทร ที่ท่านได้รับตำแหน่งดีดีการบินไทย และผมได้บรรจุเป็นพนักงานบริษัทการบินไทย ในตำแหน่งเลขาบริษัท และผมติดตามท่านจนกระทั่งท่านเกษียณอายุในปี 2536 ท่านเป็นผู้ที่ทราบเรื่องการทำนายดวงของผมมากที่สุด

ปี 2543 ก่อตั้งเว็บไซต์ดูดวง Fortunestars.com ให้บริการมาถึงปัจจุบัน

ปี 2558 ผมเกษียณอายุจากบริษัทการบินไทย

วุฒิบัตรแสดงว่าสําเร็จการศึกษา วิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1

วุฒิบัตรแสดงว่าสําเร็จการศึกษา วิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 2

ผู้ผ่านการสอบวิชาโหราศาสตร์มาตรฐาน ภาค 1 และ ภาค 2(รุ่นแรก)

รีวิวดูดวง

เว็บแอป

facebook twitter line.me google-plus linkedin whatsapp pinterest tumblr