เกร็ดโหร

แนะนำดูดวงอนาคต 15 เดือน 300 บาท การันตีความแม่นเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

กรุณาคลิก หรือสแกน ไลน์ดูดวง หรือ แอดไลน์ไอดี @varut เพื่อติดต่อทางไลน์นี้

โทรศัพท์ +66993386888 , +66818626168 และ +66936969888

เว็บไซต์ได้รับ เครื่องหมายรับรอง ดูดวง อ.วรุตม์ ได้รับเครื่องหมายรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ จาก กระทรวงพาณิชย์

** การดูดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

เกร็ดโหร ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา

โกณทัญญพราหมณ์ พยากรณ์พระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และถวายพระนาม

โกณทัญญพราหมณ์ พยากรณ์พระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และถวายพระนาม เมื่อพระพุทธองค์เป็นพระกุมารประสูติครบ 5 วัน พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้ทำ พระราชพิธีโสรจสรงน้ำองค์พระกุมาร เพื่อถวายพระนาม มีการเชิญกษัตริย์ พราหมณ์ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี โดยคัดเลือกเอาพราหมณ์ ๘ คน เพื่อพยากรณ์ พราหมณ์ 7 คน พยากรณ์เป็นสองนัยว่า จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หรือหากออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลก ในคราวนั้นมีโกณทัญญพราหมณ์เพียงผู้เดียว ที่ทำนายว่าพระองค์จะออกบวช และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และถวายพระนามว่า สิทธัตถะ

อสิตะดาบสเข้าเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะที่ได้พระราชโอรส-และถวายพยากรณ์

ในครั้งนั้นมีฤๅษีนามว่า อสิตะ มีฤทธิ์มาก เมื่อทราบข่าวการประสูติของพระโอรส ก็เดินทางมาเข้าเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะ เพื่อถวายคำพยากรณ์พระโอรส เมื่ออัญเชิญพระโอรสมาให้นมัสการท่านอสิตะ ปรากฏว่าพระบาททั้งสองข้างของพระโอรส กลับขึ้นไปปรากฏบนศีรษะของท่านอสิตะ ท่านจึงทราบด้วยญาณว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่ก็นึกเสียใจว่าเมื่อถึงคราวนั้นตัวท่านเองไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว

พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พุทธบริษัท-สวดพระปริตรเพื่อคุ้มครองตน

การสะเดาะเคราะห์ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ท่านได้สอนใช้พระปริตร ในการป้องกัน และแก้ไขดวงชะตา เช่น การอาบน้ำมนต์พระปริตร การทำพระผงยาจินดามณี และใช้สวดในพิธีกรรมอื่นๆ พระปริตร แปลว่า เครื่องคุ้มครอง

พระองค์ทรงเมตตาประทานพระคาถายืดอายุ-ให้สุปติฏฐิตาเทพบุตร

กาลครั้งหนึ่งมีเทพบุตรนาม สุปติฏฐิตา ทราบเหตุจากเทพบุตรนามว่า อากาสจารินี ว่าอีก 7 วันตนจะสิ้นบุญ จะต้องตายจากสวรรค์ไปเวียนว่ายตายเกิดในนรก และภพภูิมิต่างๆ ท่านสุปติฏฐิตา จึงร้อนใจพยายามหาวิธีแก้ไข จึงเสด็จไปถามพระอินทร์ พระอินทร์ท่านก็สงสารจึงทูลให้พระพุทธองค์ทรงโปรดให้การช่วยเหลือ พระพุทธองค์จึงตรัสเทศนา พระคาถาอุณหิสสวิชัย

พระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่อง-พระภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร-พึงเรียนทางนักษัตร-ซึ่งเป็นวิชาสูงสุดของโหราศาสตร์

ในสมัยนั้นพระภิกษุที่อาศัยอยู่ในป่า มีข้าวของเครื่องใช้น้อย คราวหนึ่งเจอกับโจรป่า เมื่อโจรทราบว่าพระเหล่านั้น ไม่ได้มีอะไรติดตัวเลย ก็ถามถึงความรู้ทางโหราศาสตร์ พระเหล่านั้นตอบไม่ได้ พวกโจรจึงพากันรุมทำร้าย เมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้า ท่านจึงทรงอนุญาตให้พระที่อยู่ป่า ควรเรียนโหราศาสตร์ทางนักษัตรทั้งสิ้น หรือบางส่วนไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ อารัญญกวัตร [๔๒๘] [๔๒๙] ข้อความสำคัญในตอนนั้นคือ "พึงเรียนทางนักษัตรทั้งสิ้น หรือบางส่วนไว้"

ก่อนหน้านั้น พระพุทธองค์ทรงห้ามพระภิกษุหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาย ทายทักต่างๆ แต่สำหรับพระภิกษุผู้อยู่ป่าท่านทรงอนุญาตเอาไว้ ดังข้อความข้างต้น ท่านสามารถหารายละเอียดได้จาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค [๓๒๐]

พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระภิกษุประกอบอาชีพด้วยวิชาโหราศาสตร์ หรือแม้นแต่การเป็นแพทย์ปรุงยา ในความเข้าใจของผมคิดว่า "ไม่ใช่หนทางปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานโดยตรง เพราะต้องเสียเวลาค้นคว้าหาความรู้" รายละเอียดเพิ่มเติมในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

ดาวเคราะห์โคจรในทวาทศภพ ข้อมูลจากหนังสือ แนวทางศึกษาโหราศาสตร์ อ.เทพย์ สาริกบุตร

สุริยามาต้องลัคน์ จากสำนักครรไลไป วิจารณ์ประจักษ์ใจ เมื่อกลับไซร้ได้นางมา
เป็นสองสัตรูปอง จะเศร้าหมองเกิดโรคา
เป็นสามมีไชยา ได้ลาภาอันสำราญ
เป็นสี่มิสบาย ระส่ำระสายทุกข์มาพาน
เป็นห้าจะรำคาญ นางนงคราญจะจากไกล
เป็นหกคนกล่าวร้าย อภิปรายจะทำภัย
เป็นเจ็ดจะผิดใจ ร้อนฤๅทัยเศร้ากายา
เป็นแปดมิสบาย ระส่ำระสายด้วยโรคา
เป็นเก้าจะโศกา ด้วยโรคาลำบากกาย
เป็นสิบจะได้ลาภ โดยสุภาพดุจใจหมาย
เป็นสิบเอ็ดลาภบ่วาย จะเพริศพรายด้วยเงินทอง
เป็นสิบสองจะร้อนรน ผิดฝูงชนทั้งพี่น้อง

จันทราคลาไคลต้อง ถูกลัคน์พร้องคนมาหา ของกินอันส้มหวาน สิ่งสักการอันโอชา
เป็นสองต้องคลาดคลา วิจารณาให้เสียดาย
เป็นสามสัตรูปรา แพ้บุญญาจะฉิบหาย
เป็นสี่มิสบาย กินเนื้อร้ายป่วยอุทร
เป็นห้าญาติทั้งหลาย ทำโทษร้ายให้จากจร
เป็นหกเพราะวิชากร ให้เดือดร้อนเกิดศัตรู
เป็นเจ็ดจะหรรษา ได้ลาภาทั้งที่อยู่
เป็นแปดจะเสียรู้ อดสูใจให้เศร้าหมอง
เป็นเก้าจะรำคาญ ผู้จัณฑาลจะขัดข้อง
เป็นสิบโทษภัยต้อง ถูกฟ้องร้องให้เกรงภัย
เป็นสิบเอ็ดมีลาภ โดยสุภาพอยู่เย็นใจ
เป็นสิบสองหมองฤๅทัย กินสิ่งใดให้รำคาญ

ภุมโมต้องลัคนา สัตรูมาจะจองผลาญ
เป็นสองเกิดรำคาญ มิเป็นการถ้อยความมี
เป็นสามคนพาลมา ถึงเคหาเกิดอัปรีย์
เป็นสี่จะหมองศรี โรคราวีให้โศกา
เป็นห้าจะมีกิจ การอันผิดที่เจตนา
เป็นหกจะโกรธา ทำภยาแก่ข้าคน
เป็นเจ็ดลาภจะมาก แล้วจะจากให้ขัดสน
เป็นแปดไพร่ข้าคน จะหนีตนไปเปล่าดาย
เป็นเก้าโรคจะเร้า คนมากล่าวอภิปราย
เป็นสิบจะเพริศพราย ได้สบายให้เกรงไฟ
เป็นสิบเอ็ดสมฤดี บำเหน็จมีได้สุขใหญ่
เป็นสิบสองหมองฤทัย ลาภลับไปได้ทุกขา

พุธามาต้องลัคน์ เพื่อนพึ่งพักจักนินทา
เป็นสองได้ของมา อันชอบตาดุจใจปอง
เป็นสามอย่ารับงาน คดีการจะเศร้าหมอง
เป็นสี่จะสมปอง ได้คู่ครองอยู่เย็นใจ
เป็นห้าสถาพร จะบวรรุ่งเรืองไชย
เป็นหกได้ลาภใหญ่ แต่คนให้เกลียดความหยาม
เป็นเจ็ดหญิงสามานย์ จะผิดพานทำด้วยความ
เป็นแปดเหตุลุกลาม ผู้ใหญ่ตามกล่าวโทษา
เป็นเก้าจะระส่ำระสาย ไม่สบายไข้กายา
เป็นสิบหายโรคา เป็นสุขาเกษมศรี
เป็นสิบเอ็ดมีกุศล เกิดลาภผลอันเปรมปรีดิ์
เป็นสิบสองกังวลมี คนย่ำยีทั้งวงศา

พฤหัสบดีมาต้องลัคน์ ผู้มีศักดิ์จะบีฑา ภายหลังจึงราชา ให้ลาภาคนยำเกรง
เป็นสองศัตรูมี มาขอดีโอนอ่อนเอง
เป็นสามมีบุญเพรง คนยำเกรงให้ลาภา
เป็นสี่พี่น้องหยาม จะทำความด้วยริษยา
เป็นห้าเพราะปรีชา ได้ลาภาโดยสบาย
เป็นหกหญิงมารยา ใส่โทษาให้วุ่นวาย
เป็นเจ็ดลาภโดยหมาย ได้ง่ายดายด้วยปัญญา
เป็นแปดได้ความผิด จนน้ำจิตชัยปรา
เป็นเก้าได้ฐานา สุขลาภมาอยู่นองเนือง
เป็นสิบไข้หายเอง คนยำเกรงจะรุ่งเรือง
เป็นสิบเอ็ดจะฟุ่งเฟื่อง คนลือเลื่องลาภเหลือหลาย
เป็นสิบสองทรัพย์วิบัติ ข้าคนพลัดกระจัดกระจาย

ศุกร์จรต้องลัคน์ทาย ลาภค้าขายได้ลูกเมีย
เป็นสองทำไร่นา กล่าววิวาห์ว่าจะเสีย
เป็นสามความลามเลีย สัตรูเสียเรามีชัย
เป็นสี่ได้ยศฐาน์ ชอบอัธยาท่านผู้ใหญ่
เป็นห้าคนเคืองใจ ใส่โทษภัยอันมิดี
เป็นหกลาภสมมาตร์ เกรงวิวาทเกิดอัปรีย์
เป็นเจ็ดจะได้ดี ซึ่งลาภมีทั่วทิศา
เป็นแปดจะได้ลาภ ซึ่งสุภาพด้วยปรีชา
เป็นเก้าได้ของมา สิ่งนี้ว่าสมใจปอง
เป็นสิบพี่น้องกัน ทำหุนหันให้เสียของ
เป็นสิบเอ็ดโดยทำนอง จะได้ของอันต้องการ
เป็นสิบสองเหล่าสัตรู อีกมวลหมู่บริพาร จองโทษอันสามานย์ มาล้างผลาญให้คลาดคลา

พระเสาร์มาต้องลัคน์ มีการหนักอย่ายาตรา เสียทรัพย์มากนานา ทั้งชีวาจะวอดวาย
เป็นสองคนฝากของ อย่ารับรองจะฉิบหาย
เป็นสามท่านทายหมาย ได้เพริศพรายยศเงินทอง
เป็นสี่จะมีทุกข์ เพื่อนฝูงปลุกให้หม่นหมอง
เป็นห้าจะได้ของ บ่เลิศพร้องพอใช้การ
เป็นหกได้ลาภใหญ่ ก็ต้องใจอันสำราญ
เป็นเจ็ดถอยอาหาร บริวารจะจากไกล
เป็นแปดเกรงชีวา จะมรณาให้เกรงไฟ
เป็นเก้าหาลาภได้ แต่เก็บไว้บ่ยืนยง
เป็นสิบให้เกรงไฟ สัตรูใหญ่ทำณรงค์
เป็นสิบเอ็ดลาภคืนคง รณรงค์ก็มีไชย
เป็นสิบสองทุกข์มิวาย ทรัพย์สูญหายจะจากไกล ลูกเมียและข้าไท บ่มิได้พึ่งอาศัย

ราหูจรต้องลัคน์ แม้สูงศักดิ์สุราลัย จะจากยศไกล ลำบากใจไฟเผาผลาญ
เป็นสองสัตรูสนิท ใส่ความผิดให้วายปราณ
เป็นสามพระภูบาล ให้สถานยศเงินทอง
เป็นสี่จะรำคาญ คนสามานย์จะหมายปอง
เป็นห้าเพื่อนปองของ เราขัดข้องก็จะเอา
เป็นหกจะได้ลาภ อย่าคิดหยาบผิดใจเขา
เป็นเจ็ดจะมัวเมา เป็นความเขาภัยถึงตัว
เป็นแปดเสียแข้งขา อย่ายาตราให้เกรงกลัว
เป็นเก้าได้ลาภชั่ว ผู้เฒ่าตัวกล่าวมายา
เป็นสิบสัตรูปอง จะคอยจองทำบีฑา
เป็นสิบเอ็ดชอบยาตรา มีไชยาลาภสมบูรณ์
เป็นสิบสองเพื่อนหญิงชาย จะปองร้ายไม่เสื่อมสูญ
เราวิศาลประพันธ์เพิ่มพูล ขอคุณจรูญอยู่นิจกาล

ดาวเคราะห์โคจรต้องอัษฎาเคราะห์และลัคนา

แถลงปางอุทัยทับกัน รุ่มร้อนใจจรัล นิราศจากเรือนแรมไกล ฯ
ในเวทวารวิสัย หาลูกเมียไคล ประดุจพระเพศยันดร ฯ

พระสุริยเสด็จโดยจักจร จวบจันทร์บวร อันสิงสถิตย์ชาตา ฯ
ห้ามสิ้นอย่าถ่ายทาษา สู่ขอภริยา ประทุษฐเช่นชูชก ฯ
ศศิรวิวารวิตก เดือดร้อนรุมอก โดยทิศแลทางอิสาณ ฯ

อาทิตย์สถิตย์ทับอังคาร ต้องในตำนาน ทำเนียบธรรมเนียมสามา ฯ
ปราสาทประเสริฐสุดปรา กฏด้วยมาคัณฑิยา แลแกล้งเอาเพลิงเผาผลาญ ฯ
สามามอดม้วยถึงกาล เวลาบุราณ มาจวบผจญแก่กัน ฯ
ให้เกรงดำแดงผิวพรรณ สองเบ้าตามัน ละเลือกละล่อก่อการ ฯ

อาทิตย์ถึงพุธเปรมปราน นฤปราชญ์บรรหาร แห่งลาภสำนักครูบา ฯ
เปรียบมโหสถแก้ปริศนา วิเท่ห์นรา นรินทร์ประสาทรางวัล ฯ
เงินทองพื้นภูษาพรรณ ปริโภคาขันธ์ อนาเอนกเนืองนอง ฯ

สุริย์สถิตย์ราศีใด ต้องชีวะวิสัย วิสุทธิลาภอาจารย์ ฯ
ภายหลังเกรงทิศอิสาน หมู่ทมิฬมาร จะพาลจะผิดแผกใจ ฯ
ได้เมื่อวิธูรท้าวไท ตรัสพระธรรมอำไพ บูรณลาภพลีปรีย์เปรม ฯ
โภคาสรรพโภชน์โอษฐ์เอม สรรพศฤงคารเกษม สุขสรรพซึ่งทรัพย์เนืองนอง ฯ

สุริยะจรจรัลผันผยอง ต้องศุกร์สมปอง ประจิมจะเกิดลาภา ฯ
ลาภมิตรดั่งปองพรรณา ไทท้าวพระยา จะอวยศิริศุภผล ฯ
นิทานเทียบท้าวสุธน ได้มิ่งนฤมล สมปองประโยชน์วิญญา ฯ
ถ้าเล็งถ้อยความมีมา ช่วยทาษไถ่ข้า วิปริตด้วยสินซื้อขาย ฯ

รวิจรจรัลผันผาย สู่เสารีทาย โทษเสียจักขุโรคา ฯ
วิวาทวัตถุนานา ได้แก่ภรรยา แลบุตรวิบัติเภทภัย ฯ
ผู้เข้าสู่เราแหนงใจ คือหนามเหน็บใน ประทุษฐถ้อยบ่มิสัตย์ ฯ
ดำแดงเติบโตเห็นถนัด จงเร่งระมัด จะผิดแก่เจ้าชาตา ฯ
คนดำและเลียมเข้ามา สู่เข้าเคหา จะล่อจะลวงความตน ฯ
ตรึกตรองตรวจตราหาผล ให้กริ่งเกรงคน ในเรือนจะเป็นราคี ฯ
เร่งบูชาพระเสารี เจริญคุณพระศรี รัตนตยะรอนศัตรู ฯ

อาทิตย์ทับถึงราหู จะจากเรือนอยู่ และโรคจะรุมอาพาธ์ ฯ
หนึ่งโสดศัตรูบีฑา ถูกถ้อยความมา เพื่อเหตุด้วยลูกเมียเขา ฯ
ดุจชายโดยสารสำเภา เห็นนางนงเยาว์ ก็หลงด้วยเล่ห์กามา ฯ
เจ้าสำเภาจับเอาเอาสองรา มัดผูกตรึงตรา ก็ทุ่มลงท้องทะเลวน ฯ
มอดม้วยฉิบหายตายตน นิทานทรชน ประทุษฐ์เช่นตกน้ำตาย ฯ

อาทิตย์ทับลัคนาหมาย ปุณณกะยักษ์ผาย ลุกผูกวิธูรพาไป ฯ
นฤร้างราชฐานวังใน จากจอมสายใจ และญาติประยูรวงศา ฯ
ห้ามจรทางทิศลัคนา เกรงหลาวแหลนอา วุธแห่งอรินทร์ศัตรู ฯ

จันทร์ถึงอาทิตย์ ระมัดระมักผิด ลูกเมียทาษตู ฯ

จันทร์จวบจันทร์เล่า ลุลาภะบู- รพะดีมีผู้ พลีลาภมากครัน ฯ

จันทร์ทับอังคาร เมียร่วมสงสาร อย่าไว้ใจมัน ยื่นดาบหันด้าน ให้โจรฟาดฟัน ธนุคหบัณ- ฑิตดังนั้นเวร ฯ

จันทร์จรทับพุธ ลุลาภประดุจ นิทานอุเทน เสียการเสียกล หลงยนต์คเชนทร์ จัณฑปัชโชติเกณฑ์ ทัพจับประจาน ฯ
ภายหลังเล่านั้น ได้ลูกสาวจัณฑ-ปัชโชติกับสาร พานางขึ้นช้าง วางมาสถาน โฉลกบรรหาร ต้นร้ายปลายดี ฯ

จันทร์ทับพฤหัสบดิ์ บูรพาพิพัฒน์ สวัสดิ์โชคมี เป็นสุขเป็นทุกข์ กลายกลับบัดสี เมียทำกลี เสพย์ชู้สู่ชาย ฯ

จันทร์จวบศุกรา มีตำนานมา พ่อค้าเกวียนขาย โจรลักเกวียนลี้ พาหนีสูญหาย เจ้าของสืบสาย สบลูกพระยา ฯ
เสร็จสมสังวาส เสร็จสมบัติราช สถานราชา กลับตามจับโจร ได้โจรคืนมา โดยศาสตร์สุภา ประกอบโชคชัย ฯ

จันทร์จรจับโสรา เกิดวิวาทา ถูกโจราภัย จรจากคามมา ภรรยาข้าไทย ลูกเต้าสายใจ กำจัดจากจร ฯ

จันทร์จวบอสุรา รุ่มร้อนวิญญา ดังฟืนไฟฟอน แม้นพร้อมหลายฆาฏ ขาดชีพม้วยมรณ์ เสียฐานันดร จากบุตรภรรยา ฯ

จันทร์จรจับลัคน์ ลาบนองเนืองนัก ต่างต่างนานา อันตมโส ต่ำนั้นลงมา ท่านจักบูชา อาหารการกิน ฯ
ผิว์จะฆาฏลัคนาอายุขัย อสุรินทร์ทับลัคนาใน บาปเคราะห์จรไปเข้าทับกัน ทั้งพระจันทร์นั้นมาทับลัคนา ให้ทายตัดชีวาถึงอาสัญ ฯ

อังคารคาดอาทิตย์ เกิดไฟภัยพิษ แผกด้วยสัตรูหมู่ทมิฬ จะต้องเขี้ยวงา เนื้อหนังพังภินท์ ต้องพิษมหิทธิ์หิน นิทานฤๅษีเสียพรต ฯ

อังคารคาดจันทร์ โชคออกข้างอัน อุดรทิศาปรากฏ บ่คลอนบ่แคลน ตามแผนตามบท จงจำกำหนด ให้แน่ประมวลประมาณใจ ฯ
อนึ่งอาทิตย์และอังคารมาทับจันทร์ จะเป็นโทษผูกพันต้องจำจอง ฯ

ภุมโมภุมมะ ทับกันนั้นจะ เกิดการกลีกลำภัย อันตรายราวี ห่อนมีสุขใส เรือนโรงพลับพลาไลย และไฟจะฟอนอาตมา ฯ

อังคารคาดพุธ เป็นโรคพิรุธ นั้นจะคลายซึ่งโรคา นิทานบุรุษ รักษามารดา ไปแก้พระยา นั้นรอดได้รางวัล ฯ

อังคารคาดครู จะผิดหญิงผู้ หนึ่งเนื้อดำแดงผิวพรรณ ภายหลังลาภลุ วัตถุแพรพรรณ ได้ปางพระสรร เพชญ์เสร็จประหารมารชัย ฯ

ภุมศุกร์บันทึก ในเรื่องมฤค อันปลอดจะบ่วงภัย ได้เสร็จสมคิด ลาภมิตรโชคชัย สบสาวสวยใจมาร่วมฤดี ฯ

ภุมโมโสระ อุปัทวะ โรครุมกำเริบอาตมา ได้แก่ตำนาน กุมารจิตรา เศรษฐีบิดา แกล้งใช้ตนให้ไปตาย ฯ

ภุมมาราหู เร่งระวังดู จะต้องวิวาทบาดใจหลาย เสียทรัพย์โศกสูญ เพิ่มพูนอันตราย ดุจไกรสรผาย ผจญแพ้แก่หมู่หมู ฯ

อังคารทับลัคน์ เกิดโรคร้ายนัก ปะทะถ้อยคำสัตรู ได้ดังเศรษฐี ทรัพย์มีอักขู เงินทองดื่นดู บัดเดี๋ยวก็กลายเป็นชิน ฯ

พุธทับอาทิตย์ ผลเพิ่มทุกทิศ ให้ได้สมใจถวิล ฯ

พุธทับพระจันทร์ ลาภให้รวยริน ฯ

พุธต้องอังคารหิน โทษทาษกรรมกร ฯ

พุธและพุธทับทัน ปางวางฉัตทันต์ เสียงาแก่โสอุดร หนึ่งสัตรูเก่า คืนมาเบียฬบ่อน บ่มิอนาทร แลลาภะลุทิศเหนือ ฯ

พุธต้องพฤหัสบดิ์ ตกใจถนัด บัดก็ลุลาภล้นเหลือ ฯ

พุธทับศุกรา ตำนานพรานเนื้อ ปล่อยหมาให้เมื้อ ละแล่นมาขบคนกิน ฯ

พุธจับโสรา ผิดพันธ์พงศา ระรุ่มร้อนใจปฏิทิน ห้ามจรประเทศไกล อุบัติโทษโหดหิน ได้ประโยชน์โควินทร์ เศรษฐีถ่อยเสื่อมประโยชน์ ฯ

พุธต้องอสุรา อริแรงริษยา ปองทำประทุษฐ์ทุระโทษ ต้องบทโบราณ คชสารสองโสด สองลนลานโกรธ ก็ชนจนชีพต่างตาย ฯ

พุธทับลัคนา ได้ตำนานพระยา ฉัตทันต์ซึ่งเมียมาตร์หมาย ผูกเวรพยาบาท อาฆาตฉิบหาย ปองทำอันตราย ในชาติพระยาฉัตทันต์ ฯ

พฤหัสบดี ผิว์ประทับระวิวัน สิทธิโชคมหัน- ตมหิทธิปูชา ฯ

ครุต้องศะศิโชค จะลุโยคยุวภา
ผิว์หญิงจะลุสา- มิสภาพประดุจปอง ฯ
ปรปักษ์จะปรา ชยโชคจากสนอง
ภริยาจะประลอง ปะเหลาะชู้ประโลมชาย ฯ

พฤหัสบดี ปะทะภุมอภิปราย
ทุรโทษชนหลาย จะประจักษะกะตน ฯ

พฤหัสบดีปะทะพุธ วรวุฒิศุภผล
ธิบดินทร์จะถกล ศิริศักดิผลา ฯ
มิตรภาพสนิทใน ฐิติไกลจะจรมา
ปิยวัตถุจะถา- วรลาภอิสตรี ฯ

ครูทับพฤหัสบดิ์ ดุจอรรถคติมี
กุสราชธิบดี จรตามนุชนาง ฯ
ธก็เสด็จดุจคิด ธประสิทธิ์อุตมางค์
ผิวท้าวธจะราง วลลาภธนะสาร ฯ

พฤหัสบดิ์ธผยอง ศุกระต้องกะนิทาน
สุระท้าวมัฆวาฬ จรปลอมอสุรา ฯ
ธก็โอบอรอง- คอนงค์วนิดา
จากไวปจิตรา จรสู่ทิพยะวิมาน ฯ

พฤหัสบดีเนา ปะทะเสาระวิถาร
ลุสวัสดิ์วุฒิการ กระแล้วทุกข์ทวี ฯ
จะนิราศอุรสา จะนิราศะภิรีย์
สุระโทษะจะมี ผิวท้าวจะกระทำ ฯ

พฤหัสบดินทร์ อสุรินทรสุรำ
รณรอนคุรุกรรม บมิญาติประยูร ฯ
นฤเคหะและอัน ตรธารธนสูญ
และจะกลับบริบูรณ์ ศุภโชคอิสตรี ฯ

พฤหัสบดีดลจักร ปะทะลัคนะมี
ทุระโทษธิบดี และพยาธิ์จุรภัย ฯ
ผิวสังฆะวรา ก็จะลาคณะไป
บ่มิแม้นดุจไข ก็จะผิดคติครู ฯ

ศุกร์สู่ราศีพระสู ริย์ศักดิ์สมบู รณะลาภะนานา ฯ
มิ่งมิตรจักมาบูชา อีกองค์พระอา- จารีย์พลีลาภมูล ฯ

@ ศุโกรโคจรมา ถึงสุริยาว่าไม่ดี สุธนพระภูมี เข้าต่อตีสู้สงคราม สัตรูจะย่ำยี เกรงสตรีจะทำความ เหตุเพราะอาหารทราม จึงเกิดความให้มีภัย ฯ

พระศุกร์จับจันทร์บริบูรณ์ ทายดุจพระสูรย์ ประโยชน์อันเดียวมาสนอง ฯ

ศุกร์สู่อังคารสมสอง ชมโชคทั้งผอง อย่าห่างอย่าเหินราชา ฯ
เฝ้าท้าวจะได้ลาภา ศิริศักดิ์ยศถา ประสิทธิ์ประเสริฐโชคชัย ฯ

ศุกร์ต้องพุธกำเนิดใน ประพฤติการใด ก็ลุสำเร็จลาภา ฯ

ศุกร์สู่ราศีชีวา สิทธิโชคสรรพา สูปเพียรชนะโภชน์ตระการ ฯ

พระศุกร์สบศุกร์เปรมปราน ลุลาภถิ่นฐาน จะได้สดวกอุดม ฯ

พระศุกร์เสียดเสาร์ปรารมภ์ อุบาทว์พระยม จะย่ำจะยีอาตมา ฯ

ศุกร์ร่วมราศีอสุรา มิตรชอบอัธยา จะเป็นอริเร่งระวัง ฯ
ดุจกานกเค้าคู่ชัง โดยบุรพเวรหนหลัง จงคิดประเทียบเทียมทาย ฯ

ศุกร์จรจับลัคนาหมาย บูรพาลาภหลาย ประโยชน์จะสู่สมปอง ฯ
ดุจหมู่มัจฉาทั้งผอง เนาในน้ำนอง แหวกว่ายระเริงวารี ฯ
ภายหลังเหือดแห้งชลธี หมู่มัจฉามี มรณะภัยพินาศ ฯ

เสาทับพระอาทิตย์ ปฏิสนธิในชาติ
ชนนั้นจะถึงฆาฏ บ่มิทรัพย์จะสาธารณ์ ฯ
ถ้อยความจะถึงตู ผิว์สัตรูจะปองผลาญ
แม้หมิ่นประมาทการ ก็จะเป็นภยันตราย ฯ

เสาทับพระเคราะห์จันทร์ นรนั้นบ่มิสบาย
ทรัพย์สินจะสูญหาย อุปสรรคจะมีมา ฯ
ข้าคนและลูกเมีย ก็จะเสียจะโศกา
ขอคุณพระรักษา ชนม์ชีพจะยืนนาน ฯ

เสาร์สู่ ณ ราศี ปะทะทับพระอังคาร
เกิดการกลีการ ปรปักษ์จะบีฑา ฯ
ในหนึ่งจตุบาท ทวิบาทและเขี้ยวงา
ระมัดระวังอา สรพิษม์จะทำเข็ญ ฯ

เสาร์ทับพระเคราะห์พุธ ดุจะนั้นโฉลกเห็น
โชคลาภจะพูลเพ็ญ และสัตรูจะอัปรา ฯ
@ โสโรโคจรคลา ถึงพุธาในราศี พระกุมารเมียงามดี ใจกาลีหนีตามชู้ ปัตนิเป็นเวรา อหังการ์มุ่งร้ายอยู่ ทุกข์ใจให้อดสู ทำลบหลู่ดูวุ่นไป ฯ

เสาร์ทับพฤหัสบดิ์ ศิริสวัสดิลาภา
สิ่งสินและเงินตรา จะลุโดยสดวกดาย ฯ
สัตรูจะอัปรา แลวัตถาระส่ำระสาย
สินทรัพยะสูญหาย ก็จะคืนจะคงเรือน ฯ

@โสโรโคจรลี ถึงราศีชีวาไกร เอฬาราชท้าวต้องภัย พิลาลัยในสงคราม ผู้มีศีลคณะครู มีกระทู้ส่อเนื้อความ ราชทัณฑ์จะติดตาม โรคยุ่งหยามเบียฬบีฑา ฯ

เสาร์ถูกพระเคราะห์ศุกร์ ปะทะทุกข์พยาธิ์เยือน
โรคร้ายและหลายเดือน ก็จะกลับจะกลายเป็น ฯ
โจรร้ายเขม้นมอง อริปองกระทำเข็ญ
อายุบ่ยืนเย็น มฤตย์ภัยระเร่งเกรง ฯ

เสาร์ถึงสถิตย์เสาร์ ปะทะทันและกันเอง
โทษทุกข์แต่ปางเพรง ก็จะก่อจะเกิดมี ฯ
สิ่งสินระส่ายทรัพย์ ภยะทับระทมทวี
เกรงอายุขนมชี- วพินาศประไลยตู ฯ

เสาร์จร ณ ราศี อสุรินทรราหู
จักชำนะศัตรู ประสิทธิโชคชัยยา ฯ
ตำนานอนึ่งหญิง จรสุ่มประสงค์ปลา
พบแท่งธนสาร์ ตรุรัตนะขุมทอง ฯ

เสาร์จรปะทะลั คนะนั้นจะหม่นหมอง
เสียทรัพยะสิ่งของ ครุเหตุจะพึงมี ฯ
ดังโปริสาตร์ราษ- ฏระเขาก็ขับหนี
จากขัตติยาศรี ศิริราชนคร ฯ

อสุรินทรราหู จรจักรากร
กุมเล็งระวิวร จะประทุษฐลาภา ฯ
ศัตรูจะเมียงมาตร์ จะวิวาทวิวาทา
จากบุตรภริยา จะตะโกรงทะโทงกาย ฯ

ราหูประทับจันทร์ อริอันจะหมองหมาย
ยอลาภพลีหมาย ก็สมัครสมาการ ฯ

ราหูสุรินทร์ยักษ์ จรทักพระอังคาร
สินทรัพย์บุราณนาน จะขจัดขจายสูญ ฯ
หนึ่งผู้อิศรราช กิจกาจจะเพิ่มพูน
โสดหนึ่งอุบัติมูล คติเพลิงจะพึงมี ฯ

ราหูสุรินทร์ทับ พุธภัยจะยายี
ต้องราชทัณฑ์ทวี จะระส่ำระสายสิน ฯ

ราหูสถิตย์ทับ พฤหัสบดินทร์
ฉ่ำโชคะนริน- ทรท้าวอำนวยทาน ฯ
@ราหูโนโคจรลี ถึงราศีที่ชีวา ประภาวดีแค้นหนักหนา หนีราชาผู้ผัวไป จะผิดเพราะวิชาการ เสียทรัพย์ผลาญทุกข์ไข้ใจ ตัวตนจะบัลลัย จะตกไปจากฐานา ฯ

ราหูปะทะศุ- กระนั้นจะเกิดพาล
ในเรือนจะเกิดการ อัคนีบ่ดูเบา ฯ

ราหูสุรินทร์ร่วม ปะทะถูกพระเคราะห์เสาร์
สวัสดิโชคยุพเยา วะดรุณจะสมปอง ฯ
เกิดกาญจนาเนือง อธิทานเอนกนอง
สินทรัพย์ทั้งผอง จะลุเสร็จประสงค์ตน ฯ

ราหูและราหู ปะทะกันและกันกล
นั้นห้ามจรหน บรเทศจะอันตราย ฯ
สินทรัพย์จะร่อยริน ธิบดินทร์จะหมองหมาย
โทษตนระมัดกาย และจะเกิดพระเพลิงกาฬ ฯ
สัตรูจะแกล้งกล่าว พจน์ล่อและลวงผลาญ
พยาธิ์ใหญ่จะประหาร บ่มิญาตีจะม้วยมรณ์ ฯ

ราหูปะทะลัคน์ ระมัดมักอริวอน
อย่าพลั้งเล่ห์คนวอน กิจรับธุระการ ฯ
จองคุณจะคืนโทษ ทุระโยศประหนึ่งพราน
บินบอกทุรัสสถาน ก็ประทุษฐะเบียฬบีฑ์ ฯ

เกตุทับสุริยา มูลเหตุมาเดิมก็ดี
ภายหลังกลับป่นปี้ เกิดเรื่องร้อนโกลาหล ฯ
โรคกรรมเวรบีทา สังขาราก็พิกล
ถ้อยความลุกลามล้น โทษพาธาให้ร้อนใจ ฯ

เกตุโคจรผายผัน มาทับจันทร์เสียโชคชัย
ร่างกายไม่ผ่องใส เกิดทุกข์ภัยมาถึงตน ฯ
จิตใจมิสบาย เรื่องร้อนหลายพาสับสน
ภรรยาบุตรข้าคน นำเหตุร้ายให้บันดาล ฯ

พระเกตุุโคจรมา ทับภุมมาในสถาน
มิตรสหายจะมาพาล ก่ออาฆาตวิวาทมูล ฯ
สตรีจะรุกเร้า ดังผูกเผาในกองกูณฑ์
สัตรูแต่ก่อนสูญ จะกลับเวียนมาเบียฬบีฑ์ ฯ

พระเกตุุโคจรมา ทับพุธาในราศี
สัตรูจะย่ำยี เร่งระวังจะอันตราย ฯ
ลูกเมียและทาษา จะผลาญพล่าทรัพย์ฉิบหาย
เจ็บป่วยในร่างกาย ด้วยโรครักมักบีฑา ฯ

เกตุโคจรลี ถึงราศีทับชีวา
ญาติมิตรสนิทพา นำเหตุใหญ่มาล้างผลาญ ฯ
ก่อเรื่องให้เคืองขุ่น เกิดว้าวุ่นกมลมาน
ทุกข์ภัยเกิดบันดาล ทั้งสังขารโรคราวี ฯ

พระเกตุุทับศุกรา ผู้เมธาว่าไม่ดี
ตามแบบโหราชี้ ฆาฏไว้แทบมรณา ฯ
เจ็บป่วยทั้งกายใจ ถ้อยความใหญ่รุกลามมา
ได้ยากสาหัสสา โจรปล้นชิงทรัพย์ไป ฯ

พระเกตุเสด็จมา ทับเสาราผิดวิสัย
พิฆาฏโทษทุกข์ภัย คราวเคราะห์ร้ายต้องจองจำ ฯ
ราชทัณฑ์จะถึงตัว ให้หมองมัวเกรียมระกำ
เป็นเหตุเพราะถ้อยคำ พูดถลำด้วยโทษา ฯ

เกตุทับราหู โหราครูท่านปฤษณา
บอกแก่เหล่าศิษย์หา คุณโทษาไม่แสดง ฯ
แม้มีผู้ถามไถ่ ด้วยสงสัยจิตระแวง
ท่านจงช่วยชี้แจง ให้แจ่มแจ้งหมดราคี ฯ
ว่าเดิมพระราหู กับพระเกตุสองท่านนี้
โคจรร่วมวิถี ตามคัมภีร์เก่าแก่มา ฯ